UBND tỉnh cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh

14:27, 19/03/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 19/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp UBND tỉnh để cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh. 

Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền; các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Quy định, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết.
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh nghe cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Đại biểu cũng tập trung thảo luận nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết Bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng thời kỳ 5 năm (2020 - 2024); Bãi bỏ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo các sở, ngành trao đổi tại cuộc họp.
Lãnh đạo các sở, ngành trao đổi tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn trao đổi về với các đại biểu.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn trao đổi với các đại biểu.

Qua thảo luận, các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cơ bản thống nhất với những nội dung nêu trong các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời trao đổi, làm rõ căn cứ pháp lý xây dựng các dự thảo nghị quyết; đề nghị xem xét bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế. 

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết rà soát kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung, tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu để xem xét, bổ sung hoàn thiện các văn bản bảo đảm chất lượng, khoa học và đúng với các quy định của pháp luật để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn kết luận cuộc họp.

Đối với nội dung về Quy chế Quản lý kiến trúc TP.Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đề nghị tạm dừng trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới; đồng thời, yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản và các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại cuộc họp, tham vấn ý kiến các chuyên gia, tham khảo cách làm của các tỉnh bạn… để tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc đảm bảo phù hợp với sự phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi tương lai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trước khi  trình UBND tỉnh cho ý kiến. 

Trong sáng nay, UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về việc giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 14:27, 19/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.