Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi:
Tiếp tục đổi mới để hoạt động hiệu quả hơn

04:07, 18/07/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau hơn 6 năm chia tách khỏi viễn thông, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng củng cố công tác tổ chức sản xuất, mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, đơn vị hiện đang tiếp tục đổi mới và đổi mới mạnh mẽ để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn.

*P.V: Những ngày đầu chia tách chắc rằng đơn vị gặp nhiều khó khăn, thưa ông?

*Ông Nguyễn Xuân Cường: Cái khó đầu tiên của Bưu điện tỉnh là sau chia tách lực lượng lao động lên đến 259 người. Những năm qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ và của ngành, chúng tôi đã giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi và tinh giảm được 89 lao động thuộc diện sức khỏe yếu, trình độ thấp. Như vậy, hiện nay đơn vị chúng tôi còn 170 cán bộ, công nhân viên. Lực lượng này đa phần trẻ, khỏe, được đào tạo bài bản, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.

 Cái khó thứ hai là sau chia tách thu nhập của người lao động trong đơn vị giảm xuống đáng kể, buộc chúng tôi phải nỗ lực vươn lên. Hiện nay chúng tôi đạt mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 40% so với giai đoạn mới chia tách...

*P.V: Ông có thể nói rõ hơn việc tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị?

*Ông Nguyễn Xuân Cường: Về tổ chức mạng lưới, Bưu điện tỉnh hiện có 154 điểm bưu điện xã; 13 bưu cục  cấp II (Bưu điện huyện) và 8 bưu cục cấp III (bưu điện khu vực). Về mạng  đường thư, bưu điện tỉnh có đường thư cấp II từ tỉnh xuống huyện và ngược lại. Riêng các Bưu điện huyện dọc Quốc lộ 1 giao cho đường thư ô tô cấp I vận chuyển mỗi ngày 2 chuyến. Các tuyến đường thư miền núi, Bưu điện tỉnh ký hợp đồng với Công ty CP Mai Linh Quảng Ngãi vận chuyển. Riêng đường thư đi huyện đảo Lý Sơn, đơn vị chúng tôi hợp đồng với tàu vận chuyển.

Đối với đường thư cấp III – từ xã đến địa chỉ người nhận, Bưu điện tỉnh tổ chức vận chuyển phát thư báo đến địa chỉ người trong ngày, chỉ trừ một số xã vùng sâu vùng xa, khó khăn về giao thông thì có thể bị chậm.

Có thể nói, sau 6 năm chia tách, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới. Trong đó nổi lên là nguồn lao động tinh gọn, hiệu quả, năng suất cao. Mạng lưới rộng khắp. Tổ chức  sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước với mức tăng trung bình 10%/năm. Thu nhập của cán bộ, nhân viên không ngừng tăng lên, đời sống được ổn định...

*P.V: Tuy mạng lưới đường thư đã được tổ chức một cách chặt chẽ, khoa học, nhưng hiện tại một số đơn vị, cá nhân còn phiền hà là việc đưa thư, báo của bưu điện chậm, ông lý giải về điều này thế nào và giải pháp khắc phục?

*Ông Nguyễn Xuân Cường: Chúng tôi thừa nhận vẫn còn hiện tượng thư báo chuyển phát đến địa chỉ khách hàng và một số cơ quan, đơn vị  bị chậm. Do đội ngũ phát thư báo phải thuê lực lượng bên ngoài nên nhận thức chưa đầy đủ về công việc đảm nhận. Về chủ quan, chúng tôi chưa kịp thời giáo dục đến nơi đến chốn ý thức trách nhiệm của họ. Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ đối với những người làm công tác này chưa thỏa đáng nên họ có phần chểnh mảng đối với công việc...

Để khắc phục tình trạng trên, Bưu điện tỉnh đã đưa ra nhiều biện pháp. Ngoài việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tầm quan trọng trong công tác thông tin liên lạc, tăng cường công tác quản lý, giám sát, điều hành đội ngũ chuyển phát thư báo chặt chẽ hơn; ngành Bưu điện Việt Nam hiện đang có chế độ, chính sách cho đối tượng lao động này, đó là hỗ trợ 50% tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bưu tá xã và Bưu điện tỉnh cũng có những chế độ khuyến khích để họ an tâm, gắn bó với công việc và tích cực làm việc, góp phần nâng cao chất lượng chuyển, phát thư báo trong thời gian đến.  
*P.V: Hiện tại đơn vị đang có những định hướng gì và còn những khó khăn gì cần sự trợ giúp để tháo gỡ?

*Ông Nguyễn Xuân Cường: Trong định hướng phát triển, chúng tôi đang đẩy mạnh rà soát việc tổ chức sản xuất trong toàn hệ thống. Trong đó, triển khai kế hoạch hành động trong sản xuất kinh doanh nhằm tiếp thị, bán hàng; tổ chức mạng lưới thu gom bưu gửi, nhận gửi bưu gửi tại địa chỉ của khách hàng. Đối với công tác bưu chính, phát hành báo chí sẽ thực hiện chuyển đến địa chỉ  khách hàng nhanh chóng, kịp thời theo chỉ tiêu thời gian toàn trình mà đơn vị đã xây dựng... Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới để hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày càng hiệu quả hơn.

Về khó khăn, các dịch vụ bưu chính chuyển phát hiện đang cạnh tranh gay gắt. Trong khi đó đơn vị chúng tôi cùng một lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ là vừa kinh doanh, vừa phục vụ công ích. Nhiều khoản phải bù chi lớn như năm 2014 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phải bù chi 3,6 tỷ đồng cho Bưu điện tỉnh trong hoạt động công ích. Đơn vị chúng tôi phấn đấu đến năm 2015 sẽ cân đối được khoản thu chi này.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, doanh nghiệp… của tỉnh nhận gửi bưu gửi qua hệ thống bưu điện để đảm bảo an toàn, an ninh; quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động các điểm bưu điện - văn hóa xã để hệ thống này phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng nông thôn mới...


THANH TOÀN (thực hiện)