Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn: Bước đột phá trong đầu tư công

09:09, 15/09/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Lần đầu tiên, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch Đầu tư trung hạn 2016 - 2020 được xây dựng đồng thời trong toàn quốc. Điều này tạo sự đổi mới căn bản trong công tác lập kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH theo từng giai đoạn 5 năm.

Việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn được xem là một bước tiến mới để đưa công tác đầu tư phát triển đi vào nền nếp. Trước đây, kế hoạch được lập một cách manh mún theo từng năm, nay là 5 năm, đồng thời gắn chặt với việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch Phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020. “Điều này nhằm đảm bảo tính chất căn cơ, lâu dài của đầu tư công, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo tính công khai minh bạch, hạn chế việc xin - cho, góp phần giảm thiểu tiêu cực trong đầu tư công; đồng thời, giúp các ngành, địa phương chủ động phân bổ và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả”, tiến sĩ Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho hay.

 

Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công.
Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công.


Lâu nay, khi được trao quyền quyết định chủ trương đầu tư đã diễn ra thực tế là tình trạng phê duyệt lớn hơn rất nhiều so với khả năng đầu tư. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới đầu tư dàn trải, kém hiệu quả trong nhiều năm qua. Vì thế Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành được xem là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa cơ chế “xin - cho”, khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, phải xin đầu tư hằng năm tốn nhiều thời gian, cũng như khắc phục tình trạng nợ đầu tư xây dựng cơ bản…

Thực tế, việc xây dựng các kế hoạch đầu tư trung hạn đã được bắt đầu từ sau Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo Chỉ thị này, các kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2014 - 2015, Kế hoạch Đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ trung hạn giai đoạn 2012 - 2015, Kế hoạch Vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho giai đoạn 2014 - 2016 cũng đã được thiết lập và bước đầu phát huy hiệu quả.
 

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2011-2015 không tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, từ nay đến hết năm 2015, các sở ban ngành, địa phương tập trung chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng các dự án đầu tư dở dang; không mở thêm các dự án đầu tư mới. Trường hợp một số ít dự án dở dang vì lý do khách quan, chưa thể hoàn thành trong năm 2015, bố trí vốn đầu tư nguồn NSNN và các nguồn khác trong giai đoạn 2016-2020 để hoàn thành dứt điểm dự án hoặc các hạng mục quan trọng của dự án đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Đầu tư công trung hạn tạo ra sự chủ động cho các ngành và địa phương trong việc phân bổ nguồn lực, khắc phục đầu tư dàn trải, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công. Bởi họ sẽ biết được tổng nguồn lực trong 5 năm tới và nguồn lực đó được xây dựng kèm theo việc xây dựng kế hoạch KT-XH 5 năm. Ông Nguyễn Cao Phúc-Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển theo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch phát triển KT-XH, các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. Việc lập kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Như vậy, việc xây dựng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016 - 2020  gắn kết với Kế hoạch Phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 sẽ tạo động lực cho sự phát triển của từng ngành, từng địa phương. Vì thế, để Kế hoạch Đầu tư công trung hạn có tính khả thi phải đảm bảo phù hợp với khả năng nguồn vốn ngân sách, các nguồn vốn đầu tư khác… Ở tỉnh ta, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm tiền thu sử dụng đất), trong năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước phấn đấu tăng khoảng 10%/năm.

Tại hội nghị công tác kế hoạch và đầu tư vừa được tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ yêu cầu các ngành, địa phương phải đổi mới nhận thức và cách làm trong việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cần tính toán nhu cầu và khả năng huy động các nguồn vốn và trong khi lập danh mục các dự án đầu tư. Đặc biệt lưu ý nguyên tắc sắp xếp ưu tiên cho việc xử lý nợ đọng cơ bản tính đến 31.12.2014; tiếp theo là các dự án trọng điểm thực hiện các nhiệm vụ đột phá, các dự án sớm đưa vào sử dụng.

Có thể nói, những đổi mới trong công tác lập kế hoạch là điều không thể khác trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, vì xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn là thông lệ quốc tế đã thực hiện từ lâu.
                

Bài, ảnh: H. Triều