Bị xử phạt nặng nếu vi phạm công bố sản phẩm

02:10, 20/10/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (NĐ 15) thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP) đã được sửa đổi theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.
TIN LIÊN QUAN

Theo quy định của NĐ 15, công tác quản lý ATTP chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cơ sở phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình làm ra, không phải thực hiện quá nhiều “giấy phép con” trong việc thực hiện công bố sản phẩm như trước đây. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở thực phẩm trên địa bàn Quảng Ngãi có quy mô nhỏ lẻ, nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt là trong việc tự công bố (TCB) sản phẩm đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định số 178/2013/NĐ-CP) quy định xử phạt hành chính về ATTP, thì mức xử phạt những vi phạm về TCB sản phẩm rất nặng đối với cơ sở có quy mô nhỏ lẻ. Tại Điều 20 của NĐ 115 quy định: Phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng đối với một trong hành vi không thực hiện thông báo, đăng tải, niêm yết bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật; không nộp 1 bản TCB sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không lưu giữ hồ sơ đã TCB sản phẩm theo quy định của pháp luật; tài liệu bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ TCB sản phẩm không được dịch sang tiếng Việt và không được công chứng...

Về sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm để TCB sản phẩm, như sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm đã hết hiệu lực; phiếu kết quả kiểm nghiệm không đầy đủ chỉ tiêu ATTP theo quy định; phiếu kết quả kiểm nghiệm có ít nhất một trong các chỉ tiêu ATTP không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng, hoặc không phù hợp quy định của pháp luật; phiếu kết quả kiểm nghiệm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm không được chỉ định, hoặc không được công nhận phù hợp ISO 17025, hoặc phiếu kết quả kiểm nghiệm không phải là bản chính, bản sao chứng thực, khung phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện TCB sản phẩm có ít nhất một trong các chỉ tiêu ATTP không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật tương ứng hoặc mức công bố, mức ghi trên nhãn đối với sản phẩm không có bản TCB sản phẩm; nội dung yêu cầu về ATTP TCB không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng hoặc không phù hợp quy định của pháp luật.

Với những vi phạm như sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện TCB sản phẩm mà không có bản TCB sản phẩm theo quy định của pháp luật, hoặc TCB sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng.

Điều 20 cũng quy định hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi, thay đổi mục đích sử dụng, hoặc tái chế hay buộc tiêu hủy thực phẩm, thu hồi bản TCB sản phẩm tùy theo vi phạm.

Ngoài ra, thực phẩm bao gói không có nhãn mác, hoặc ghi không đúng quy định cũng bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng theo Điều 5, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

NGUYỄN VĂN OAI


 

.