Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ

16:24, 23/06/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đang triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.
 
 
Trên cơ sở Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, Hướng dẫn số 05 về công tác quy hoạch cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, công tác quy hoạch lần này có nhiều điểm nhấn quan trọng. Nổi bật là, quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ (trước đây là 4). Một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng cấp và chỉ quy hoạch cán bộ vào chức danh cao hơn, không quy hoạch chức danh đang đảm nhiệm.
 
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lưu ý, khi nhân sự được đề nghị quy hoạch phải được ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị trước khi phê duyệt quy hoạch cán bộ theo quy định. Và người đứng đầu trong việc giới thiệu tiến cử nguồn quy hoạch, người thay thế mình chịu trách nhiệm về nhân sự tiến cử. Cùng với đó, hằng năm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch đối với người có tài năng, thành tích trong hoạt động công vụ, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số để hướng đến bảo đảm hệ số, số lượng quy hoạch theo quy định.
 
Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031 của Tỉnh ủy xác định rõ, việc xây dựng quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhằm sớm phát hiện nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ. 
 
Công tác này phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 được quy định trong Đề án 08 và Công văn số 442  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) ít nhất là 15% (trước đây là 10%); cán bộ nữ từ 30% trở lên và nhất thiết phải có cán bộ nữ quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
Tuy nhiên, qua khảo sát đa phần các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đều gặp khó trong công tác quy hoạch cán bộ trẻ do thiếu nguồn. Tại các địa phương, đơn vị dù đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm dưới 40 tuổi quy hoạch vào cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhưng hiện đang là chuyên viên nên khó sắp xếp đảm nhận vị trí lãnh đạo để có thể tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu ứng cử. Điều này đòi hỏi cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo để bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ khi rà soát, quy hoạch. 
 
Đơn cử như Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh không có nguồn cán bộ trẻ. Trong số 53 đồng chí quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chỉ có 2/53 cán bộ trẻ; quy hoạch vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ có 1/14 cán bộ trẻ. Lý giải việc này, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh cho rằng, do đặc thù của các đơn vị nên rất khó tìm, vì đối tượng quy hoạch ít nhất cũng giữ chức vụ bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở; còn trong doanh nghiệp thì phải giữ chức vụ tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, mà giữ những vị trí này thì khó tìm ra đồng chí dưới 40 tuổi.
 
Với yêu cầu phải rà soát toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang tập trung nghiên cứu, nắm vững nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, phương pháp, quy trình, số lượng và cơ cấu trong quy hoạch... Việc tạo nguồn cán bộ trẻ để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo được các cấp ủy tiếp tục quan tâm, chú trọng, hướng đến mục tiêu trẻ hóa nguồn cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo ở cấp mình quản lý và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau 30 ngày kể từ khi phê duyệt quy hoạch; gửi hồ sơ nhân sự đề nghị quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 31/5/2022, để Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
.
.