Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại với nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

01:10, 02/10/2019
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 27/9/2019, Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 668-TB/TU, thông báo Kết luận của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, tại buổi đối thoại với nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ liên quan đến việc xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

Nội dung Thông báo nêu rõ: Ngày 25/9/2019, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ đã tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ liên quan đến xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. 

Tại buổi đối thoại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc đã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của một số người dân xã Phổ Thạnh liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sau đây viết tắt là Nhà máy MD). Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã phát biểu, nêu một số nội dung gợi mở đối thoại, cụ thể: 

- Bà con nhân dân xã Phổ Thạnh đồng thuận với định hướng chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn 4786/BTNMT-TTr ngày 20/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giải quyết khiếu nại của người dân Phổ Thạnh) cho Nhà máy MD vận hành cho đến năm 2022 để xử lý 22.500 tấn rác ở bãi rác cũ và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày 3 xã: Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Châu; 

-  Đề nghị nhân dân xã Phổ Thạnh cử Tổ đại diện nhân dân giám sát việc hoạt động của nhà máy và các cơ quan liên quan khi bắt đầu vận hành trở lại; 

-  Tỉnh sẽ chỉ đạo khẩn trương quy hoạch, huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt phía Nam của tỉnh (bao gồm huyện Đức Phổ và các huyện lân cận); 

-  Yêu cầu Chủ đầu tư Nhà máy MD khẩn trương đầu tư hoàn thiện các hạng mục; hệ thống xử lý nước thải, hố xỉ tro và hệ thống cây xanh bảo đảm đúng, đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định;

-  Yêu cầu Sở Tài nguyên, Môi trường khảo sát, đặt trạm quan trắc, tổ chức lấy mẫu kiểm tra định kỳ và giám sát chặt chẽ hoạt động của Nhà máy MD. 

Tại buổi đối thoại, có 12 người dân phát biểu, bày tỏ chính kiến, tập trung vào hai nhóm ý kiến. Nhóm 1: đồng ý với đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục cho Nhà máy vận hành để xử lý 22.500 m3 rác cũ cộng với chỉ xử lý rác hàng ngày xã Phổ Thạnh. Nhóm 2: bà con đề nghị di dời vì để Nhà máy lại sợ gây bệnh tật, bà con lo lắng về môi trường, về sức khỏe cho bản thân và con cái mình.

Các ý kiến của người dân đều được Bí thư Tỉnh ủy phân tích, giải thích và yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ giải thích, trả lời theo trách nhiệm, thẩm quyền và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin nội dung định hướng chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4786/BTNMT-TTr ngày 20/9/2019. 

Căn cứ vào quy định của Nhà nước, công nghệ của Nhà máy MD và tình hình thực tế liên quan đến xử lý rác thải của xã Phổ Thạnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ kết luận như sau:

1. Thống nhất chủ trương di dời Nhà máy MD ngay sau khi hoàn thành việc xử lý 22.500m3 rác tồn đọng ở bãi chôn lấp cũ (chôn lấp không hợp vệ sinh, mức độ ô nhiễm cao gấp nhiều lần so với quy chuẩn) thôn La Vân, xã Phổ Thạnh và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày của xã Phổ Thạnh (chậm nhất đến tháng 10/2022 phải di dời Nhà máy MD).

2. Giao Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo:

- Thực hiện định hướng chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4786/BTNMT-TTr ngày 20/9/2019.

- Chủ đầu tư Nhà máy MD khẩn trương thực hiện nghiêm túc định hướng chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên; khẩn trương đầu tư hoàn thiện các hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải, hố chôn xỉ tro sau lò đốt và tăng cường trồng cây xanh bảo đảm đúng, đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; thực hiện vận hành thử nghiệm, công khai cho nhân dân và chính quyền địa phương biết trước khi Nhà máy MD hoạt động trở lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thống nhất với xã Phổ Thạnh trước khi thực hiện các hạng mục trên.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư Nhà máy MD khẩn trương thực hiện:

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc xử lý 22.500m3 rác thải tại bãi chôn lấp thôn La Vân và việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày của xã Phổ Thạnh. Trao đổi, lấy ý kiến của chính quyền địa phương và đại diện nhân dân xã Phổ Thạnh trước khi phê duyệt, thực hiện kế hoạch.

+ Khảo sát, đặt Trạm quan trắc, thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra định kỳ theo quy định; giám sát chặt chẽ hoạt động của Nhà máy MD; định kỳ thông báo kết quả kiểm định cho địa phương và đại diện nhân dân xã Phổ Thạnh biết, giám sát việc thực hiện.

- Các sở, ngành, địa phương khẩn trương quy hoạch, huy động nguồn lực để đầu tư, xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt khu vực phía Nam của tỉnh (bao gồm huyện Đức Phổ và các huyện lân cận);

3. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân xã Phổ Thạnh thành lập Tổ đại diện nhân dân xã Phổ Thạnh cùng các cơ quan có liên quan giám sát chặt chẽ quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của Nhà máy MD.

4. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trong công tác bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của huyện Đức Phổ./.

 

.