Tư Nghĩa: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

02:09, 28/09/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, nên Huyện ủy Tư Nghĩa đã tập trung triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.
TIN LIÊN QUAN

Đoàn kết, phát huy dân chủ

Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Đức Hiệp cho biết: Huyện ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Trong đó tập trung triển khai thực hiện đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong đảng bộ.
 Cơ sở hạ tầng xã nông thôn mới Nghĩa Kỳ được đầu tư, xây dựng ngày một khang trang.
Cơ sở hạ tầng xã nông thôn mới Nghĩa Kỳ được đầu tư, xây dựng ngày một khang trang.

Các cấp ủy đảng từ huyện tới cơ sở đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân.

Kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề thời sự, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm... Nhờ đó tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các chủ trương của Đảng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp Trần Văn, trước đây, việc triển khai thực hiện làm đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số thôn gặp nhiều khó khăn. Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở để tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc, nhất là phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

Đội ngũ cán bộ chủ động gần dân, nói đi đôi với làm, làm gương cho người dân noi theo trong việc đóng  góp công sức, hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng và bê tông hóa đường giao thông. Đến nay, 95% tuyến đường thôn, ngõ xóm trên địa bàn xã được bê tông. Xã đã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới.

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Đức Hiệp chia sẻ: Trước đây, việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế là vấn đề khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, Huyện ủy xác định phải quyết tâm thực hiện cho bằng được, bởi lẽ việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị.

Đến nay, huyện đã hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện thành Văn phòng huyện. Đồng thời thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ trẻ từ huyện về cơ sở; thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập các thôn, tổ dân phố. Toàn huyện hiện có 7/15 xã, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy là chủ tịch HĐND...

"Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đã có nhiều đổi mới, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới", ông Hiệp nhấn mạnh.


Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.