Công tác tuyên truyền nghị quyết cần phải hay và sát thực tế

10:12, 27/12/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng với công tác tuyên giáo và Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 vào sáng 27.12.

Năm 2014, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt việc tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ, kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Ngành đã kịp thời đề xuất giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân; định hướng dư luận xã hội, uốn nắn những nhận thức lệch lạc và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động Tuyên giáo đã góp phần xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, động viên toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 8, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng trao Huân chương lao động hạng Ba cho các cá nhân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng trao Huân chương lao động hạng Ba cho các cá nhân.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời định hướng tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn như dự án VSIP, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, triển khai thực hiện Nghị quyết 123 của Chính phủ về mở rộng địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi. Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tổ chức đối thoại với dân...

Năm 2015, ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tuyên truyền việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

Tích cực nắm bắt dư luận xã hội, đề xuất cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp về những tồn tại, vướng mắc trong công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm qua.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tuyên giáo chú ý nâng cao chất lượng truyền đạt nghị quyết, tham mưu chỉ đạo đôn đốc và đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyền đề năm 2015. Tiếp tục quan tâm tuyên truyền các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn, tuyên truyền cổ vũ những nhân tố mới, các phòng trào điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng đã trao Huân chương lao động Hạng Ba cho 2 đồng chí Trần Đức Minh và Trần Tấn Châu- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng khen thưởng cho 21 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2014.Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.