Chuẩn bị đại hội mặt trận cấp huyện, thành phố trong tỉnh

08:02, 13/02/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, trên 60% huyện, thành phố  đã hoàn thành đại hội mặt trận cấp cơ sở. Qua đánh giá của Ban Thường trực Mặt trận các huyện, thành phố, Đại hội MTTQ cấp xã đã hoàn thành đúng với mục đích, yêu cầu, quy trình, cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện đang được tiến hành khẩn trương, đặc biệt là các địa phương được chọn làm điểm.

Trên cơ sở hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ tỉnh và kế hoạch chọn TP.Quảng Ngãi (cùng với huyện Sơn Hà) là địa phương tổ chức Đại hội điểm của tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn MTTQ các phường, xã tổ chức triển khai các bước tiến hành đại hội. Nhờ được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng và làm tốt công tác tổ chức, triển khai, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, bám sát tình hình thực tế của địa phương nên 10 xã, phường trong toàn thành phố đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã, phường đúng với mục đích, yêu cầu, quy trình, cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu theo kế hoạch đề ra.

 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố 4, thị trấn Đức Phổ.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố 4, thị trấn Đức Phổ.


Các nội dung chuẩn bị đại hội như: Báo cáo tổng kết trình bày tại đại hội, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, hiệp thương cử đại biểu đi dự đại hội cấp trên, chương trình, thời gian... đều được tiến hành một cách hợp lý, chu đáo. Đại hội MTTQ cấp xã, phường trên địa bàn thành phố đã thực sự tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đại hội góp phần nâng cao và khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong việc tập hợp các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình hiện nay.

 Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Quảng Ngãi cho biết: Đến thời điểm này, chúng tôi cũng đã hoàn thành hiệp thương lần 2 và ngày 14.2 sẽ tiến hành hiệp thương lần 3 để chốt số lượng ứng cử viên đại hội, đồng thời đã tổng hợp sau ý kiến góp ý nội dung báo cáo chính trị và ngày 19.2 sẽ làm việc với Thường vụ thành ủy để thống nhất công tác nhân sự, nội dung, thời gian đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng được tăng cường nhằm tạo khí thế sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị để chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong nhân dân nhằm tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Tổ chức thành công đại hội cấp huyện, thành phố sẽ là tiền đề, điều kiện quan trọng để tổ chức thành công đại hội Mặt trận cấp tỉnh, tiến đến Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội ở các địa phương, nhất là các địa phương được chọn đại hội điểm của tỉnh; yêu cầu Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố  tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo để đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của Ðiều lệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận cơ sở, để nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa của Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Thời gian đại hội cấp huyện, thành phố phải hoàn thành trước tháng 5.2014 để tiến tới Đại hội cấp tỉnh vào tháng 6.2014.


Bài, ảnh: Thanh Thuận
 


.