Cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn

09:01, 23/01/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, thực hiện Kết luận 135 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT đã tích cực đẩy mạnh công tác CCHC theo hướng đơn giản, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân đối với công tác, quản lý điều hành.


Với mục tiêu CCHC để phục vụ tốt hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, Sở GTVT đã tiến hành rà soát 78 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Qua rà soát, Sở đã kiến nghị giữ nguyên 43 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 28 thủ tục; thay thế 7 thủ tục và đã trình UBND tỉnh công bố lại Bộ thủ tục hành chính với 65 thủ tục tại Quyết định số 80 ngày 24.5.2012 của UBND tỉnh. Đồng thời, Sở tổ chức niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” và trên cổng thông tin của đơn vị để tổ chức, công dân thực hiện được thuận lợi.

Tỉnh lộ 24b luôn được Sở GTVT chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.
Tỉnh lộ 24b luôn được Sở GTVT chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.


Để công tác CCHC phát huy hiệu quả, Sở GTVT đã củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo từng phòng ban, đơn vị trong hệ thống phát huy hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ năm 2011 đến nay, đã có trên 50 công chức được cử đi học cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính; 4 công chức hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ. Đặc biệt, Sở đã ban hành Quy chế làm việc có nhiều điểm mới so với trước đây. Quy định chi tiết trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, các mối quan hệ công tác, lề lối làm việc, nguyên tắc, trình tự giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hướng tới mục tiêu nâng cao tinh thần làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, phục vụ nhân dân.

Ông Đặng Văn Minh - Giám đốc Sở GTVT cho biết: Nổi bật trong công tác hiện đại hóa hành chính đó là việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 gồm 20 quy trình, trong đó có 15 quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động “Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực giao thông vận tải”. Thực tiễn áp dụng hệ thống quản lý này  bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực trong giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân, được dư luận đánh giá cao.

Trong thời gian đến, Sở GTVT hướng đến việc xây dựng mô hình Công sở điện tử, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trong năm 2014 và mức độ 4 vào năm 2017 theo đúng lộ trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đảm bảo 100% công văn đến, công văn đi được cập nhật trên hệ thống phần mềm eOffice và Cổng thông tin thành phần của Sở. 100% các đơn vị trực thuộc tổ chức ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ các hoạt động chuyên môn. Xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện xe cơ giới, về mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh và thông tin kinh tế - kỹ thuật ngành GTVT, ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động của ngành. Phấn đấu đến năm 2020, Sở sẽ thực hiện ISO điện tử đối với tất cả các quy định thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chứng nhận.

Từ kết quả trong công tác CCHC, tác phong làm việc của cán bộ, công chức ngành được nâng lên, nên Sở GTVT là một trong những đơn vị điển hình trong thực hiện Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây là sự động viên, khích lệ rất lớn để cán bộ, công chức, viên chức Sở GTVT tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ nhân dân được tốt hơn.


Bài, ảnh:Thanh Thuận
 


.