Văn phòng Tỉnh ủy: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

10:11, 12/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sự ra đời và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy gắn liền với lịch sử ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh.  Mỗi thời kỳ lịch sử, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Tỉnh ủy có khác nhau, nhưng nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt là tham mưu và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau gần 25 năm tái lập tỉnh, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, các thế hệ cán bộ, nhân viên văn phòng các cấp ủy nói chung, Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng đã tiếp tục phát huy truyền thống trong những năm kháng chiến.

Đó là, năng động sáng tạo, ngày càng chủ động, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tham mưu và phục vụ cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Năm 2012, cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham mưu kịp thời việc sơ, tổng kết và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) - “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tình công tác, biết khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, trên cơ sở chương trình hoạt động toàn khóa của Trung ương; các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết hàng năm của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác toàn khóa, từng năm, từng quý của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Đồng thời, Văn phòng Tỉnh ủy còn xây dựng chương trình làm việc theo tuần, tháng của Thường trực và Ban Thường vụ một cách chặt chẽ và nền nếp.

Trong đó, Văn phòng đã chú ý đến việc xếp lịch đi cơ sở của Thường trực Tỉnh ủy để giúp Thường trực nắm bắt tình hình và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết ở các đơn vị. Các chương trình và lịch công tác được xây dựng ngày càng sát thực tế, yêu cầu của lãnh đạo và được tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để Thường trực và Ban Thường vụ kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương.

Bên cạnh đó, để mỗi kỳ hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy diễn ra có hiệu quả, Văn phòng Tỉnh ủy đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện phục vụ hội nghị. Để giúp Thường trực, Ban Thường vụ nắm bắt, xử lý  thông tin một cách kịp thời, công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của Văn phòng có nhiều tiến bộ, trong đó đã đổi mới đáng kể việc khai thác, mở rộng nguồn thông tin...

Đồng chí Ngô Văn Trọng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, do yêu cầu của công việc nên có những thời điểm cán bộ, công chức, chuyên viên cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy phải làm cả thứ bảy, chủ nhật, thậm chí làm cả đêm để hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên, với tinh thần tận tâm, tận tụy nên chúng tôi cũng vượt qua, góp phần rất lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, cán bộ Văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng sẽ chủ động, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2013.


Thanh Thuận
 


.