Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

06:10, 19/10/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 19.10, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức Lê Minh Hương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức từ năm 2013- 2016 của tỉnh Quảng Ngãi. 

TIN LIÊN QUAN

Báo cáo với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh cho biết, trong giai đoạn 2013-2016, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai và thực hiện đúng Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định của Chính phủ, của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.
 
Đối với công tác tuyển dụng công chức, năm 2012-2013 tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thi tuyển cho 600 thí sinh, kết quả có  81 người trúng tuyển. Các thi sinh sau khi trúng  tuyển đã được bố trí việc làm gắn với vị trí việc làm của từng đơn vị theo nhu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký tuyển dụng. Việc tổ chức kỳ thi được tổ chức đúng quy chế, nội quy theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
 
Đối với việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, từ năm 2013-2016 các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển. Kết quả tuyển dụng được 2.011 viên chức. Việc thực hiện quy định về thi nâng ngạch nhân viên lên cán sự hoặc tương đương; từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính; nâng ngạch đối với viên chức được tổ chức đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Nội vụ. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, bất cập.
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để khắc phục những bất cập, hạn chế.
 
Không quy định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là công chức, vì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không nằm trong biên chế hành chính và không được hưởng phụ cấp công vụ. Xây dựng ngân hàng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành cho từng vị trí việc làm của từng sở, ngành, địa phương thống nhất trong toàn quốc.
 
Quy định cơ chế ưu tiên theo thứ tự đối với các loại hình đào tạo và căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương được quy định trong điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, viên chức. Ban hành quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện bầu cử. 
 
Thay mặt Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức Lê Minh Hương yêu cầu Sở Nội vụ cung cấp thêm thông tin về chất lượng kỳ thi tuyển công chức và xét tuyển viên chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; sớm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong thời gian đến.…
 
Đối với những ý kiến, kiến nghị của tỉnh, Đoàn cũng đã tiếp thu và ghi nhận, trên cơ sở đó sẽ tổng hợp báo cáo cho Bộ Nội vụ và Chính phủ xem xét. 
 
N.Đức
 

.