Quảng Ngãi: Buộc bồi hoàn kinh phí đối với CBCC được cử đi đào tạo tự ý nghỉ việc

04:11, 16/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo​ rà soát các trường hợp cán bộ, công chức được cử đi đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng tự ý nghỉ việc, để buộc bồi hoàn kinh phí theo quy định.
 
​Theo đó, tất cả các trường hợp được cơ ​quan có thẩm quyền cử đi đào tạo và được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (có cam kết về thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương) nhưng tự ý nghỉ việc thì phải bồi hoàn kinh phí theo đúng quy định tại Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh được cử đi đào tạo trong và ngoài nước.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các trường hợp được cử đi đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng tự ý nghỉ việc, không thực hiện theo đúng cam kết, kể cả học ở nước ngoài, tổng hợp và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý trong thời gian tới.
 
Theo quy định tại Quyết định số 481, bản thân học viên phải có bản cam kết sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự phân công của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, cam kết thời gian làm việc tại tỉnh sau khi tốt nghiệp. Cụ thể:
 
Đối với tiến sĩ; bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, dược sĩ chuyên khoa I phải cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ít nhất là 10 năm, sau khi tốt nghiệp.
 
Đối với cán bộ (kể cả cán bộ xã) được cử đi đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ chương trình trung học trở lên phải cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ít nhất là 7 năm, sau khi tốt nghiệp...
 
PV