Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 4 khóa XIX

01:06, 28/06/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.6, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 4 khóa XIX đã khai mạc. Các đồng chí: Lê Viết Chữ- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Quang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Ngọc Căng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đó, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 4 khóa XIX sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016; xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016. Thảo luận và thông qua các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX về phát triển kinh tế biển, đảo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị Tỉnh ủy.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc hội nghị


Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Viết Chữ- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà vui mừng phấn khởi trước kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cấp ủy đảng tích cực chỉ đạo chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND để kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí dự hội nghị cần sát tình hình thực tế của tỉnh, thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn cơ bản; đánh giá khách quan, sâu, kỹ, đúng những kết quả đạt được, nhất là những hạn chế, yếu kém; làm rõ nguyên nhân; thảo luận và quyết định nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, thiết thực.

Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề quan trọng như việc thực hiện chủ đề của năm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư; thực hiện ba nhiệm vụ đột phá và ba nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đại hội XIX; các chủ trương đổi mới của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo nghề; giảm nghèo theo hướng bền vững; tuyển dụng học sinh, sinh viên giỏi cử đi đào tạo nước ngoài; huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; các giải pháp khuyến khích đổi mới, sáng tạo; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

 

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Về Nghị quyết đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy  nhấn mạnh: việc bàn, xác định đúng đắn các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ góp phần phát triển kinh tế biển, đảo theo hướng toàn diện, bền vững, phát huy có hiệu quả, hợp lý mọi tiềm năng, lợi thế từ biển, đảo; cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là nhân dân vùng biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Về Nghị quyết đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị đại biểu tập trung bàn bạc, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016-2020 theo hướng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức đầu tư phát triển từ sử dụng ngân sách nhà nước sang chủ yếu khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư; phân bổ và sử dụng nguồn vốn đầu tư hạ tầng theo hướng trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các công trình hạ tầng giao thông, đô thị; các công trình có sức lan tỏa lớn, thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Quang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.

Những nội dung chính của hội nghị, chúng tôi sẽ phản ánh đầy đủ trong các bản tin sau.
 
Tin, ảnh: M.Toàn