Trước ngày 18/6 thành lập đoàn thanh tra các công trình nước sạch nhà vệ sinh trường học

08:06, 15/06/2013
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa vừa ký công văn chỉ đạo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện các công trình nước sạch và nhà vệ sinh trường học do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư.

TIN LIÊN QUAN

 

Công trình Nhà vệ sinh Trường THCS Long Hiệp, Minh Long nằm trong danh sách thanh tra lần này.
Công trình Nhà vệ sinh Trường THCS Long Hiệp, Minh Long nằm trong danh sách công trình bị thanh tra lần này.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chậm nhất đến ngày 18/6, Thanh tra tỉnh phải trình UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành.
 
Theo công văn, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí liên tục phản ánh tình trạng xây dựng các công trình nước sạch và nhà vệ sinh tại các trường trên địa bàn Quảng Ngãi với mức đầu tư quá cao, bất hợp lý. Do đó, đoàn thanh tra sẽ đi kiểm tra, đánh giá, kết luận và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm.

 

M.Toàn