Cải cách hành chính phải làm đồng bộ, quyết liệt

14:54, 08/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đó là nội dung trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Minh Đạo về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian qua. 
Ông Nguyễn Minh Đạo cho biết: Hằng năm, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đều xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ CCHC theo hướng bám sát chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
 
Chúng tôi xác định CCHC trong tình hình hiện nay phải làm đồng bộ, quyết liệt và cụ thể. Hoạt động CCHC trong năm qua đều hướng đến những việc làm mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của bộ máy, doanh nghiệp, người dân. Văn phòng có nhiều cải tiến, đổi mới hoạt động tham mưu, tổng hợp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin. 
 
 Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Minh Đạo quán triệt nhiệm vụ năm 2020 đến cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Minh Đạo quán triệt nhiệm vụ năm 2020 đến cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh.
Bên cạnh đó, xác định CCHC phải có sự chung tay, đồng lòng, nên chúng tôi quan tâm xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể ở tỉnh và các huyện, thành phố, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC.
 
PV: Ông cho biết rõ hơn về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh?
 
Ông Nguyễn Minh Đạo: Chúng tôi thường xuyên quán triệt và yêu cầu công chức, viên chức (CCVC), người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là thực hiện văn hóa công sở trong làm việc. Việc theo dõi, giám sát vấn đề chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của cơ quan còn được giao cho Ban Thanh tra nhân dân thực hiện.
 
Các công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đều được theo dõi, giám sát để đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đầu tư, xây dựng, môi trường... liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều được lãnh đạo Văn phòng phân công cụ thể và xác định thời gian phải hoàn thành việc tham mưu thông qua phiếu kiểm soát. Chính vì vậy, phần lớn hồ sơ TTHC phải trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền đều được Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thực hiện sớm để giao trả kết quả cho doanh nghiệp.
 
PV: ông đánh giá thế nào về tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ CBCC  làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh?
 
Ông Nguyễn Minh Đạo: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là nơi đại diện cho cơ quan nhà nước thực hiện giải quyết TTHC để phục vụ doanh nghiệp, người dân lớn nhất của tỉnh, được ví như “bộ mặt” của tỉnh. Chính vì vậy, yêu cầu về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đây được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, giao tiếp với người dân, hằng ngày chúng tôi đều thực hiện kiểm tra, theo dõi việc chấp hành giờ giấc làm việc và giám sát qua thiết bị chấm công, qua camera... 
 
Nhìn chung, CBCC các cơ quan được cử đến làm việc tại trung tâm đều thấy rõ trách nhiệm của mình, nên tuân thủ tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế, nội quy làm việc. Khi có phát sinh số lượng hồ sơ lớn, nhiều CBCC tự nguyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả xuyên buổi trưa, qua quá giờ nghỉ buổi chiều với tinh thần "hết việc chứ không hết giờ". Tại các quầy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đều có bố trí thiết bị đánh giá để doanh nghiệp, người dân đánh giá sự hài lòng của mình về chất lượng phục vụ. Kết quả ghi nhận tự động cho thấy, hầu hết tổ chức, công dân đều rất hài lòng, đánh giá cao chất lượng phục vụ tại trung tâm. Cụ thể, có 26.294 lượt đánh giá, trong đó mức độ rất hài lòng và hài lòng 26.259 lượt, chiếm 99,86%.
 
Theo công bố kết quả chấm điểm, xếp hạng về thực hiện các Chỉ số CCHC năm 2019 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đạt 82,27/100 điểm, xếp thứ 2 trên tổng số 25 sở, ban, ngành. Trong đó, điểm số tiêu chí đạt được trên 7 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành 9,90/11 điểm; xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 8/8 điểm; cải cách TTHC 9,97/10 điểm; cải cách tổ chức bộ máy 7,50/8 điểm; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 7,50/8 điểm; cải cách tài chính công 8,50/9 điểm; hiện đại hóa nền hành chính 8/10 điểm.
 
Hiện nay, trung tâm thực hiện kiểm soát, quản lý việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với 18 cơ quan (16 sở và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Quảng Ngãi), với gần 1.500 TTHC các loại. Bình quân mỗi ngày đón tiếp khoảng 600 lượt người đến nộp hồ sơ, nhận kết quả, đề nghị tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ... Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi mỗi CBCC phải tập trung toàn bộ thời gian vào công việc để làm tốt vai trò phục vụ.
 
Trong năm 2019, trung tâm tiếp nhận 66.551 hồ sơ, trong đó hồ sơ trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn so với quy định đạt 95,2%. Đây là năm có kết quả hồ sơ nộp trực tuyến đạt cao nhất từ trước đến nay, với 7.550 hồ sơ nộp trực tuyến.
 
PV: Ông cho biết rõ hơn nhiệm vụ của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm 2020, nhất là thực hiện CCHC?
 
Ông Nguyễn Minh Đạo: Trước yêu cầu của công việc ngày càng lớn, phát sinh nhiều vấn đề cần tham mưu, xử lý kịp thời, vì vậy tập thể Văn phòng UBND tỉnh đòi hỏi phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong công tác tổng hợp, tham mưu để giúp UBND tỉnh kịp thời có những quyết sách, chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả trên mọi lĩnh vực và phải hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được giao.
 
Trong đó, chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm năm 2020 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra liên quan đến CCHC như: Xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử liên thông trên trục văn bản quốc gia để tiến tới hạn chế việc sử dụng văn bản giấy trong hoạt động ban hành văn bản, thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2020 của Chính phủ, tham gia xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, tiếp tục triển khai toàn diện các nội dung trong Chương trình tổng thể về CCHC, giai đoạn 2011 - 2020 được đề ra tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8.11.2011 của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh kiểm tra toàn diện hoạt động bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.
 
PHƯƠNG LÝ 
(thực hiện)
 
 
 
 
.
.