Chuyển biến trong cải cách hành chính

04:01, 03/01/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Do đó, trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. 
 
Những chuyển biến trong công tác cải cách TTHC của Quảng Ngãi trong thời gian qua là, các hồ sơ giải quyết không kịp thời đều được gửi tin nhắn qua điện thoại để xin lỗi công dân; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, qua đó tạo được niềm tin của người dân đối với các cấp chính quyền. 
 
Nhiều đổi mới
 
Năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thêm TTHC của 8 sở, nâng tổng số cơ quan tập trung tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại trung tâm lên 16 đơn vị, với gần 1.400 thủ tục các loại. Chuyển 38 TTHC về lĩnh vực đất đai, thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của UBND TP.Quảng Ngãi sang thực hiện tại trung tâm. Trong tổng số 61.294 hồ sơ của cá nhân, tổ chức mà trung tâm tiếp nhận, thì có đến 59.600 hồ sơ các loại được giải quyết. Riêng hồ sơ trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn so với quy định đạt trên 95%. 
Hoạt động đăng ký đất đai hộ gia đình của TP.Quảng Ngãi được đưa về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là một trong những điểm nhấn trong CCHC của tỉnh năm 2019.
Hoạt động đăng ký đất đai hộ gia đình của TP.Quảng Ngãi được đưa về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là một trong những điểm nhấn trong CCHC của tỉnh năm 2019.
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay tại chỗ 12.097 hồ sơ và hướng dẫn người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhiều nhất từ trước đến nay, với 7.205 hồ sơ nộp trực tuyến và có 6.221 hồ sơ nộp và nhận kết quả qua đường bưu điện. Tiếp nhận và xử lý nhanh hơn 90 trường hợp phản ánh về TTHC thông qua đường dây nóng.
 
Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng cho biết: Một trong những “điểm nghẽn” lâu nay khiến người dân, doanh nghiệp “khó chịu” là quy trình xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Tuy nhiên, sau khi đưa thủ tục này về trung tâm thì việc tiếp nhận, xử lý có hiệu quả hơn. 
 “Đến nay, toàn tỉnh có 17/21 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 14/14 huyện, thành phố và 184/184 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa theo hướng hiện đại. Nhờ đó, bước đầu khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức. Tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu được chấn chỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị còn hợp tác với Bưu điện tỉnh để tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính. Nhờ đó, có đến 99,7% tổ chức, cá nhân chấm điểm mức độ hài lòng khi thực hiện các TTHC”.
 
Giám đốc Sở Nội vụ ĐOÀN DỤNG

Coi trọng sự hài lòng của người dân

Cùng với cải cách TTHC, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị cũng được thực hiện một cách quyết liệt, góp phần giảm thiểu nhiều đầu mối, đơn vị. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, công việc cũng được các đơn vị đẩy mạnh thực hiện. UBND tỉnh còn triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số. Đến nay, 100% dịch vụ hành chính công mức độ 2 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử. Cung cấp 379 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tập trung và một số dịch vụ công trực tuyến được triển khai từ một số bộ, ngành của trung ương.
 
Theo Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng, công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC ở tỉnh ta trong năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Một số thể chế hành chính tiếp tục được đổi mới, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp được thực hiện thường xuyên. Chất lượng, tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên.
 
Cải cách TTHC và kiểm soát TTHC tiếp tục có nhiều chuyển biến, theo hướng công khai, minh bạch; ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 
Mục tiêu công tác CCHC của tỉnh trong năm 2020 là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm để thực hiện. Đây cũng là thước đo để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 
 
 
 
 

.