Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

13:47, 30/05/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc, vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết...

Thị trường BĐS có vai trò quan trọng trong "hệ sinh thái" kinh tế và liên quan trực tiếp đến nhiều ngành kinh tế quan trọng của đất nước, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng, an sinh xã hội, việc làm. Quản lý và phát triển tốt thị trường BĐS sẽ tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, huy động nguồn nội lực to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, thời gian qua, thị trường BĐS còn nhiều khó khăn. Ngoài các nguyên nhân khách quan như dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế giảm, khó khăn thị trường... thì nguyên nhân chủ quan là việc lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch còn chậm; điều chỉnh dự án đầu tư còn vướng mắc; triển khai thực hiện dự án chậm, kéo dài; tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn; một số địa phương thiếu chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền... 

Riêng tại Quảng Ngãi, bên cạnh khó khăn về nguồn vốn và thị trường BĐS ảm đạm, nhà đầu tư không bán được sản phẩm, thì nhiều dự án BĐS đang gặp vướng về tính pháp lý chưa được các cấp, ngành liên quan tháo gỡ. Thực trạng này khiến nhiều doanh nghiệp BĐS chịu nhiều thiệt hại về kinh tế, phải thu hẹp quy mô, triển khai dự án cầm chừng và tỉnh cũng không thể khơi thông được nguồn lực từ các dự án BĐS, để phục vụ mục tiêu đầu tư, phát triển...

Trước những thực trạng nói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 và tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành liên quan đến việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển. Các bộ, ngành tập trung hướng dẫn các địa phương về các quy định thuộc lĩnh vực của mình để giải quyết vướng mắc hiện tại, không trả lời né tránh.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chỉ đạo Sở TN&MT và Sở Tài chính huy động các tổ chức, chuyên gia để định giá đất đai theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Trường hợp có vướng mắc phải có văn bản gửi về Bộ TN&MT để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời...

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Hy vọng những chỉ đạo cấp bách và sâu sát của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 469 sẽ được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực thi nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

PHẠM DANH


Ý kiến bạn đọc


.