Ông Trần Văn Thường - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Nỗ lực để chăm sóc người cao tuổi tốt hơn

10:10, 23/10/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú và chính sách chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được các cấp, ngành quan tâm đúng mức. Để làm rõ thêm trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện của các cấp, ngành về vấn đề này, PV báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Thường – Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh.

*PV: Xin ông cho biết trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT  tại nơi cư trú  được thực hiện như thế nào?

*Ông Trần Văn Thường: Sau khi Luật  NCT có hiệu lực, các Bộ Tài chính, Y tế đã có Thông tư hướng dẫn việc thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy NCT. Trong đó, Thông tư 35 của Bộ Y tế hướng dẫn trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho NCT tại nơi cư trú. Theo đó, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm: Hỗ trợ chi phí đi lại từ trạm y tế xã đến nơi ở của NCT, hỗ trợ cho cán bộ y tế để đến khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho NCT đối với trường hợp người cao tuổi neo đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế; hỗ trợ chi phí hoặc phương tiện đi lại cho NCT neo đơn bị bệnh nặng phải đến cơ sở khám, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Trạm y tế xã có trách nhiệm triển khai thực hiện chăm sóc sức khỏe cho NCT tại cộng đồng theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này. Cử cán bộ y tế đến khám, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với NCT neo đơn, bị bệnh nặng không thể đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Hằng năm, trạm y tế xã, phường, thị trấn phải lập kế hoạch, dự trù kinh phí chăm sóc sức khỏe cho NCT tại địa phương, bao gồm cả khám sức khỏe định kỳ quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư này, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18.2.2011.

 Nguồn kinh phí để thực hiện việc chăm sóc sức khoẻ cho NCT tại cộng đồng và tại nơi cư trú cũng được thực hiện tại Điều 3 Thông tư 21.

*PV:  Được biết, việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho NCT  trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập. Vậy theo ông đâu là nguyên nhân?

*Ông Trần Văn Thường: Thực hiện mục 5 Điều 21 Luật NCT về “Chúc thọ, mừng thọ cho NCT”, ngày 18.1.2012, UBND tỉnh có QĐ số 108/QĐ-UBND về Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho NCT. Trong 2 năm qua UBND  các huyện, thành phố đã chỉ đạo cho UBND xã, phường, thị trấn hằng năm tổ chức tốt công tác chúc thọ, mừng thọ cho NCT.

Riêng trong năm 2013 có 19.426 NCT được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 1.457 cụ tròn 90 tuổi và 131 cụ tròn 100 tuổi. Tuy nhiên, chính sách này còn gặp phải những khó khăn nhất định. Đó là, vẫn còn một số cấp uỷ, chính quyền, một số ban ngành, đoàn thể chưa xem công tác NCT là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã  hội, còn khoán trắng cho Hội NCT và Sở LĐ - TB&XH.  

Trong Quyết định 108 của UBND tỉnh quy định mức quà cho từng đối tượng, nhưng chưa quy định chi tiết các khoản chi để tổ chức mừng thọ cho các nhóm tuổi dưới 90 nên khi thực hiện các khoản chi: Khung bằng,  in giấy mừng thọ, trà nước… đối với độ tuổi do UBND xã, phường, thị trấn tổ chức mừng thọ còn lúng túng.

Về giấy mừng thọ trước đây do TƯ Hội NCT phát hành, nhưng sau khi có Luật NCT quy định phân cấp thăm và chúc thọ, mừng thọ. Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã  nhiều lần có văn bản trình UBND tỉnh ban hành giấy mừng thọ nhưng đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo việc in, ký giấy mừng thọ. Do đó, việc chúc thọ, mừng thọ cho NCT nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014 sắp đến đang gặp khó khăn về giấy mừng thọ.

*PV: Trước những bất cập đó, ông có đề xuất, kiến nghị gì để việc chăm sóc NCT trong tỉnh ngày càng  tốt hơn?

*Ông Trần Văn Thường: Đề nghị Sở Y tế cần cụ thể hoá Thông tư 35/2011/TT-BYT ngày 15.10.2011 của Bộ Y tế để hướng dẫn cho ngành y tế các cấp, trạm y tế xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình về công tác chăm sóc NCT tại cộng đồng và tại nơi cư trú theo quy định tại Điều 4. Trong đó có việc hằng năm lập dự toán chi các khoản được quy định tại Điều 3 của Thông tư 35/BYT để NCT neo đơn, ốm đau, già yếu… được chăm sóc tốt hơn. Hằng năm, Sở Tài chính cần hướng dẫn lập dự toán chi thường xuyên cho hoạt động của NCT trong đó có các nội dung về mức chi, tổ chức chúc thọ, mừng thọ. Đối với kinh phí mừng thọ nên bố trí để thực hiện khi NCT đến tuổi mừng thọ nếu xây dựng kinh phí năm sau để chúc thọ năm trước là không hợp lý.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn với chức năng trách nhiệm của mình tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT để NCT được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước đem lại, trong đó có chế độ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chúc thọ, mừng thọ cho NCT tạo điều kiện tốt nhất để NCT có cuộc sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc.


*PV: Xin cảm ơn ông!


XUÂN HIẾU (thực hiện)