Những bất cập trong xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị

10:09, 21/09/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Công tác xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị (SQDB) có chất lượng và độ tin cậy cao là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho quân đội hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ về công tác SQDB, từ năm 2002 đến nay, Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo nguồn động viên

Qua 17 năm (2002 - 2019) thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ, lực lượng SQBD trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng cơ cấu đủ số lượng và đáp ứng về chất lượng. Khoảng thời gian này, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt Đề án mở lớp đào tạo SQDB từ nguồn ngân sách địa phương; các cấp đưa đi đào tạo 1.061 sĩ quan.
Lực lượng dự bị động viên bắn đạn thật trong Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
Lực lượng dự bị động viên bắn đạn thật trong Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã tổ chức 11 khóa đào tạo, với 708 SQDB tham gia, kinh phí thực hiện hơn 18 tỷ đồng. Qua đó từng bước giải quyết số lượng theo nhu cầu động viên của toàn tỉnh nói chung và từng địa phương nói riêng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ SQDB. Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn nguồn đào tạo SQDB được chú trọng và thực hiện theo đúng quy định. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo công tác tuyển chọn nguồn luôn có số lượng dự phòng từ 15 - 20%.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân cho biết: "Sau 17 năm thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ, có thể khẳng định, công tác SQDB của tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị LLVT nhân dân và mọi công dân đối với công tác xây dựng đội ngũ SQDB được nâng lên rõ rệt. Việc tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu. Số lượng đội ngũ SQDB không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT nhân dân trong tình hình mới".  
Cần thay đổi cơ chế, chính sách cho phù hợp

Xây dựng lực lượng dự bị động viên nói chung và SQDB nói riêng là chính sách “ngụ binh ư nông” trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, nhằm xây dựng và huy động dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng lực lượng quân đội trong thời kỳ đầu của chiến tranh. Trong đó, công tác SQDB là khâu trọng yếu trong xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên - một nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, chuẩn bị tiềm lực quân sự cho đất nước và là khâu cơ bản của giai đoạn chuẩn bị động viên quân đội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác xây dựng lực lượng SQDB còn gặp nhiều bất cập từ cơ chế và thực tiễn.

Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Sơn Tịnh, Thượng tá Đào Thanh Phương, những năm gần đây, cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cho chính quyền làm việc với các chủ doanh nghiệp ở KKT Dung Quất và KCN Tịnh Phong tạo điều kiện cho đội ngũ SQDB được nhận vào làm việc tại các công ty, góp phần tạo việc làm ổn định cho lực lượng SQDB ở địa phương. Tuy nhiên, đến giai đoạn huy động lực lượng SQDB tập trung huấn luyện thì gặp khó, vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất của doanh nghiệp.

Mặt khác, việc thực hiện chế độ phụ cấp hiện đã không còn phù hợp, quá thấp so với mặt bằng thu nhập của người lao động. Hơn nữa, SQDB không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Quy định 2 năm khám sức khỏe cho SQDB một lần thì không còn phù hợp... Đó là những bất cập, ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng lực lượng SQDB, vì vậy, các cấp, ngành cần có những điều chỉnh cho phù hợp trong tình hình mới.

Bài, ảnh: X.THIÊN

 

.