Giao 637,9 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015

09:01, 21/01/2015
.

(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa Quyết định giao 637,9 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, phân bổ cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA (vay, viện trợ) là 101,9 tỷ đồng; vốn trong nước là 536 tỷ đồng để thực hiện các dự án, chương trình: Phát triển kinh tế - xã hội vùng (130 tỷ đồng); củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông (17 tỷ đồng); khu neo đậu và tránh bão tàu thuyền (20 tỷ đồng); nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi các đảo có đông dân cư (07 tỷ đồng); di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (10 tỷ đồng); hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn (05 tỷ đồng); đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Quảng Ngãi (11 tỷ đồng); hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển (245 tỷ đồng); khắc phục hậu quả bom mìn (9 tỷ đồng); hỗ trợ đầu tư các tỉnh huyện mới chia tách (20 tỷ đồng); hỗ trợ hạ tầng du lịch (12 tỷ đồng); Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn (50 tỷ đồng).      

Căn cứ vào kế hoạch vốn được giao trên, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2015, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng quy định.

 

PV