Những chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

03:01, 03/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả bước đầu trong công tác xây dựng Đảng.

TIN LIÊN QUAN

 

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần nghị quyết. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên từ tỉnh xuống cơ sở. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhất là công tác tổ chức cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cùng với đó là kế hoạch về xây dựng Đề án Vị trí việc làm trong cơ quan khối đảng, mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội và cơ cấu ngạch công chức; Quy định 306 về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu...
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và cấp ủy các tổ chức đảng cơ sở đã cụ thể hóa nghị quyết để triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy xem việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Từ đó, tự soi rọi vào quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng...
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng TRẦN VIỆT HÙNG

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên một cách thực chất. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch, gợi ý kiểm điểm đối với 44 tổ chức đảng, 41 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, từ đó việc tổ chức kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, thực chất. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tự giác học tập nâng cao trình độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cấp ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lựa chọn các nội dung đang vướng mắc có nhiều ý kiến của nhân dân để chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất biện pháp tháo gỡ, đặc biệt là trong phát triển công nghiệp; cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế biển, đảo; cải cách TTHC, thu hút đầu tư... Chỉ đạo các cơ quan nội chính nâng cao chất lượng công tác điều tra truy tố, xét xử, thi hành án; phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai, đền bù, dự án gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong năm 2017, qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ban thường vụ, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 203 đảng viên...

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã chú trọng và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên, chi bộ, cấp ủy, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị ký cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, CB, CCVC hằng năm. Việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo khắc phục đã giải quyết hiệu quả những hạn chế, tồn đọng kéo dài, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân... Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn giúp cấp ủy các cấp nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó giúp các cấp ủy tự soi rọi vào quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.


Bài, ảnh: Sông Thương

 


.