Điều chỉnh chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất phù hợp với thực tế của tỉnh

02:08, 17/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến điều hành tài chính - ngân sách năm 2022.
 
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 31/7/2022, nguồn thu xổ số kiến thiết đạt trên 52 tỷ đồng; thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên 5,7 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất (SĐD) trên 787 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2022, thu xổ số kiến thiết đạt 95 tỷ đồng; thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 200 tỷ đồng; thu tiền SDĐ trên 2.522 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh quản lý 1.650 tỷ đồng).
 
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.
Với tình hình này, dự kiến điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu tiền SDĐ, phần vốn ngân sách tỉnh quản lý theo 2 phương án. Trường hợp số thu năm 2022 đạt 1.650 tỷ đồng, kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền SDĐ dự kiến điều chỉnh giảm 715,5 tỷ đồng. Phương án 2, nếu số thu năm 2022 đạt 1.300 tỷ đồng, kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền SDĐ dự kiến điều chỉnh giảm trên 1.065 tỷ đồng.
 
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, khả năng thu ngân sách đối với tiền SDĐ năm 2022 không thể đạt như kế hoạch. Nếu không điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân, việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn thu SDĐ. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh giảm chỉ tiêu thu tiền SDĐ của năm 2022 cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
 
Cụ thể, thống nhất giảm 785 tỷ đồng, trong đó trước mắt giảm 477 tỷ đồng, sau đó Sở KH&ĐT tổng hợp, rà soát tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 9/2022 để giảm đủ 785 tỷ đồng. Giao Sở KH&ĐT thông báo cho các chủ đầu tư về kế hoạch giảm vốn đầu tư đã bố trí trong năm 2022 từ nguồn thu SDĐ. Đối với các dự án đầu tư hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện từ nguồn SDĐ thì cắt giảm 100% và sẽ xem xét bù vào năm 2023. Đối với dự toán chi năm 2023 phải tính đúng, tính đủ, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực dịch vụ công ích, môi trường đô thị. Đồng thời, tăng chi cho một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh, còn các khoản chi khác về cơ bản vẫn giữ nguyên như năm 2022.
 
Tin, ảnh: H.HOA

.