Quảng Ngãi chuyển đổi 452 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

09:12, 14/12/2015
.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển mục đích sử dụng 452 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.
 
Được biết, Quảng Ngãi hiện có 44.391 ha đất canh tác trồng lúa, với diện tích gieo trồng 73.789,5 ha/năm, năng suất 57,2 tạ/ha, sản lượng 422.435 tấn, bình quân gần 340 kg/người/năm. 
 
PV