Nâng cao năng lực số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số

07:02, 22/02/2023
.
Ngày 22/2, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông và Viện Chiến lược Chuyển đổi số đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác nâng cao năng lực số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ở ba trụ cột: Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.
 
Nâng cao năng lực số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.
Nâng cao năng lực số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.
Sự kiện hợp tác đã đánh dấu bước phát triển trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các nội dung phối hợp bao gồm: Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng các chương trình về chuyển đổi số; hợp tác nghiên cứu phát triển và phối hợp tổ chức các hoạt động khoa học về chuyển đổi số.
 
Về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng các chương trình về chuyển đổi số, Viện Chiến lược Chuyển đổi số là đơn vị xây dựng và phát triển chương trình, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị tổ chức thực hiện, khai thác và phối hợp giảng dạy.
 
Về hợp tác nghiên cứu phát triển, hai đơn vị cùng hợp tác nghiên cứu phát triển các chương trình, đề tài khoa học, các sản phẩm khoa học liên quan đến chuyển đổi số dựa trên các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các chương trình của Chính phủ, cơ quan bộ.
 
Về phối hợp tổ chức các hoạt động khoa học như tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học, các hoạt động tư vấn, khảo sát, đánh giá chung trong lĩnh vực chuyển đổi số.
 
Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Quản lý thông tin và Truyền thông, Đinh Đức Thiện cho biết, sự hợp tác giữa hai viện là một minh chứng cho sự hợp tác công tư trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo.
 
Sự kết hợp giữa các nhà nghiên cứu, các chuyên gia thực hành về chuyển đổi số và đội ngũ giảng viên sẽ mang đến sự thống nhất trong cách hiểu, cách làm và tạo ra sức mạnh tổng hợp cần thiết cho việc triển khai chuyển đổi số thành công - ông Đinh Đức Thiện nói.
 
Viện trưởng Chiến lược Chuyển đổi số, Lê Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh: Các hoạt động hợp tác đào tạo sẽ hướng đến việc chuẩn hóa các khái niệm và hệ thống hóa, đồng bộ hóa các hoạt động chuyển đổi số. Đồng thời, các nhà nghiên cứu và thực hành chuyển đổi số trong mạng lưới của Viện sẽ tham gia đào tạo các giảng viên và học viên của các lớp bồi dưỡng được tổ chức trong tương lai.
 
Tại lễ ký kết, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam TS Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao sự hợp tác mang tính chiến lược.
 
TS Nguyễn Minh Hồng đồng thời mong muốn hai bên sẽ cùng nhau xây dựng và triển khai mạnh mẽ các nội dung đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số, theo tinh thần của Quyết định 749 của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Quyết định 146 về phê duyệt Đề án: "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
 
Với tầm nhìn đến năm 2030, các hoạt động hợp tác nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo sẽ được tập trung trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số quốc gia và giải quyết các vấn đề do thực tế chuyển đổi số đặt ra ở các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lớn.
 
Theo QUỲNH NGUYỄN/Nhandan.vn
 

.