Video: Thành phố Quảng Ngãi hướng đến chính quyền số, đô thị thông minh

06:02, 12/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, TP.Quảng Ngãi có nhiểu điều kiện thuận lợi để đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số so với các địa phương khác. Vì thế, năm 2023, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh để cung cấp các dịch vụ thông minh cho người dân, doanh nghiệp dựa trên hạ tầng số và dữ liệu số.
[links()]
 
 
Thực hiện: ÁI KIỀU- MAI LỰC
Xuất bản lúc: 06:02, 12/02/2023