Ba Tơ: Triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến

10:11, 24/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3), UBND huyện Ba Tơ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nhờ vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp doanh nghiệp (DN), cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.
[links()]
 
Hằng ngày, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt là bộ phận một cửa) huyện Ba Tơ có khá nhiều cá nhân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt là ở quầy giao dịch TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp.
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ba Dinh (Ba Tơ) tư vấn hướng dẫn cho người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ba Dinh (Ba Tơ) tư vấn hướng dẫn cho người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
Theo Phó Chánh Văn phòng huyện Ba Tơ Võ Thị Bích Lệ, trước đây, số lượng người dân, tổ chức đến giao dịch tại bộ phận một cửa của huyện đông hơn, mất nhiều thời gian của cán bộ tiếp nhận và người dân trong việc xử lý hồ sơ trực tiếp. Nhưng từ quý III/2022 đến nay, Văn phòng huyện Ba Tơ đã tham mưu UBND huyện nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công này. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...
 
Ngoài ra, tại bộ phận một cửa của huyện đã niêm yết công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời bố trí công chức, viên chức hỗ trợ DN, người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến, xử lý hồ sơ cũng như thông báo kết quả đến DN, người dân một cách nhanh chóng, chính xác.
 
Qua một thời gian thực hiện, người dân và DN trong và ngoài huyện dần tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong 2 tháng (9 - 10/2022), các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, được thực hiện tập trung trên các lĩnh vực như: Chứng thực, hộ tịch; thành lập và hoạt động DN/hộ kinh doanh; bảo vệ môi trường, đất đai... Một số cơ quan đã và đang tích cực triển khai và từng bước phát huy hiệu quả như các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, TN&MT và UBND các xã, thị trấn. Đến nay, huyện đã tiếp nhận tổng số gần 6.000 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp hơn 5.600 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến gần 400 hồ sơ tại bộ phận một cửa ở cấp huyện và xã.
 
Kết quả trên cho thấy, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,  4 ở huyện Ba Tơ có sự cải thiện rõ nét so với thời gian trước đây. Đây là sự nỗ lực của các cơ quan có hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện trong triển khai thực hiện các giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến.
 
"Kết quả bước đầu này sẽ là nền tảng quan trọng để Văn phòng tham mưu cho UBND huyện tiếp tục có những giải pháp hiệu quả hơn. Qua đó, giúp người dân, DN biết và hướng đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần từng bước xây dựng nền hành chính của huyện chuyên nghiệp, hiện đại", bà Võ Thị Bích Lệ nhấn mạnh.
 
      Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
 
 

.