Đẩy mạnh chuyển đổi số

02:11, 20/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, huyện Tư Nghĩa xếp thứ 2/13 huyện, thị xã, thành phố về cải cách hành chính. Đây là nền tảng quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Tư Nghĩa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nội dung chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.
 
[links()]
 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
 
Thời gian qua, huyện Tư Nghĩa duy trì, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn. Các trang điện tử cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp. Cán bộ, công chức, viên chức trong huyện được cấp địa chỉ thư công vụ điện tử và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.
 
Cán bộ huyện Tư Nghĩa tìm hiểu cài đặt phần mềm phòng họp không giấy.
Cán bộ huyện Tư Nghĩa tìm hiểu cài đặt phần mềm phòng họp không giấy.
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử đã mang lại hiệu quả tích cực đối với những hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo mức độ an toàn và bảo mật thông tin trên môi trường mạng. Đến nay, 100% cơ quan nhà nước ở huyện Tư Nghĩa và cấp xã triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử và điều hành dùng chung tại địa chỉ https://office.quangngai.gov.vn, theo mô hình quản lý tập trung, liên thông 4 cấp và sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử, đảm bảo thông tin chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, xuyên suốt, kịp thời. Huyện Tư Nghĩa đã thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đạt 100%... Hầu hết các hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện đã thực hiện quản lý và điều hành trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt hơn 99%.
 
Bên cạnh đó, huyện Tư Nghĩa đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng cấp huyện và 14 xã, thị trấn, 79/79 tổ công nghệ số cấp thôn, tổ dân phố, với 659 thành viên đã được tập huấn... Huyện đã triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đánh giá bước đầu, huyện Tư Nghĩa thực hiện đề án này đạt những kết quả đáng khích lệ...
 
Đẩy mạnh chuyển đổi số
 
Tháng 5 vừa qua, UBND huyện Tư Nghĩa và Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi đã ký kết hợp tác toàn diện về chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai phòng họp không giấy e-Cabinet.
 
Theo Trưởng phòng VH-TT huyện Tư Nghĩa Huỳnh Ngọc Thuận, từ khi triển khai phòng họp không giấy, trước mỗi phiên họp, nội dung chương trình và các tài liệu số được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và chuyển đến các đại biểu để nghiên cứu trước. Các câu hỏi, ý kiến của đại biểu sẽ được tổng hợp để thảo luận trong cuộc họp... Việc này góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và rút ngắn thời gian cuộc họp. Ngoài ra, hệ thống e-Cabinet còn có tính năng đăng ký phát biểu, lấy ý kiến và biểu quyết nội dung phiên họp... Phòng họp không giấy giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và quản lý công việc hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, báo cáo đầy đủ, chính xác.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Đoàn Việt Vân nhấn mạnh, chuyển đổi số đã giúp tăng hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, mở rộng sự kết nối liên thông giữa cơ quan hành chính với người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính. Huyện Tư Nghĩa đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp, tạo ra giá trị tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội số hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và quốc phòng - an ninh...
 
Bài, ảnh: TRÍ PHONG
 
 

.