Chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện

02:11, 16/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành thư viện kiện toàn, kết nối mạng lưới thư viện trong toàn tỉnh, chia sẻ thông tin, đầu tư trang thiết bị cho công tác số hóa tài nguyên thông tin, từng bước xây dựng thư viện điện tử.
 
[links()]
 
Học sinh tra cứu tài liệu học tập trực tuyến tại Thư viện Tổng hợp tỉnh.
Học sinh tra cứu tài liệu học tập trực tuyến tại Thư viện Tổng hợp tỉnh.
Trong những năm qua, Thư viện Tổng hợp (TVTH) tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nguồn tài nguyên thông tin thư viện để từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa tài liệu thư viện đến bạn đọc. Thư viện đang sử dụng hệ thống tra cứu trên máy tính qua các cơ sở dữ liệu của thư viện để phục vụ độc giả tìm tài liệu, sách báo, tra cứu trên Internet; xây dựng website http://thuvienquangngai.vn để phục vụ độc giả. Hằng năm, đơn vị mua bản quyền truy cập tài liệu điện tử với các tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ bạn đọc truy cập, tra cứu và tải miễn phí khoảng 1,5 triệu tài liệu trên website này. Đồng thời thực hiện số hóa 156 tài liệu địa chí địa phương.
 
Theo kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện, giai đoạn 2022 - 2025, TVTH tỉnh hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện; có trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với phần mềm mở của hệ tri thức việt số hóa. Phấn đấu 100% huyện, thị xã, thành phố có thư viện và 90% thư viện hoạt động hiệu quả; 70% tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do TVTH tỉnh sưu tầm, thu thập, quản lý được số hóa...

Ngoài ra, TVTH tỉnh còn phục vụ độc giả bằng nhiều hình thức trực tuyến, giới thiệu sách trên Fanpage, website. Đến nay, trang Fanpage của TVTH tỉnh có hàng nghìn lượt theo dõi; lượt truy cập website đạt trung bình  9.000 lượt/ngày...

 
Để thực hiện kết nối và chia sẻ tài nguyên thông tin thư viện trên hệ thống thư viện trong tỉnh, TVTH tỉnh triển khai cài đặt phần mềm OpenBiBlio, giúp người đọc dễ dàng biết chính xác thư viện có tài liệu, bản sách mình cần không. Toàn tỉnh hiện có 8 thư viện cấp huyện ứng dụng phần mềm này để phục vụ công tác quản lý tài liệu và phục vụ bạn đọc. Phó Giám đốc TVTH tỉnh Trần Thị Hưng cho biết, trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, ngành thư viện đã và đang gặp nhiều khó khăn, bởi số lượng tài liệu, sách đã được số hóa còn hạn chế, chưa phong phú, nguồn nhân lực chuyên môn về công nghệ thông tin còn mỏng. Công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ để số hóa tài liệu cho thư viện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Kinh phí bố trí cho công tác số hóa còn hạn chế. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh chưa đồng bộ. Một số thư viện huyện chưa có trụ sở riêng, thiếu thiết bị dành cho ứng dụng công nghệ thông tin...
 
Để thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số lĩnh vực thư viện, thời gian đến, TVTH tỉnh tập trung đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại cho cán bộ, viên chức ngành thư viện trong tỉnh. Tăng cường số hóa nguồn tài nguyên thông tin trong thư viện, đặc biệt là tài liệu quý hiếm, tài liệu có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học địa phương, nhằm đồng bộ toàn bộ cơ sở dữ liệu, phục vụ độc giả 100% trên phần mềm. Cùng với đó, tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tài liệu số nhằm phục vụ bạn đọc trực tuyến. Phát triển đồng bộ hệ thống trang thiết bị thông tin từ tỉnh đến huyện, xã nhằm tiến tới sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn tỉnh.
 
Bài, ảnh: KIM NGÂN
 
 

.