Tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh điện tử

02:11, 07/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và đề ra giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến và đăng ký tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.
 
[links()]
 
Công an huyện Sơn Tịnh hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia.
Công an huyện Sơn Tịnh hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia.
Theo đánh giá của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh, qua 9 tháng triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tổ chức, công dân tham gia sử dụng DVC trực tuyến, nhất là 25 DVC thiết yếu đạt tỷ lệ rất thấp. Việc tham gia đăng ký tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 còn thấp.
 
Tính đến tháng 9/2022, toàn tỉnh có 4.183 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, đạt 4,07% so với tổng số tài khoản đã được thu nhận là 102,641 nghìn hồ sơ. Để đẩy nhanh việc thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, trong tháng 10/2022, Công an tỉnh đã thu nhận 1.120 hồ sơ định danh điện tử lưu động tại 24 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Công an cấp huyện cấp thẻ căn cước công dân và định danh điện tử cho 21,374 nghìn trường hợp; thu nhận 25,607 nghìn hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử.

Để nâng cao tỷ lệ sử dụng DVC trực tuyến và đăng ký tài khoản định danh điện tử góp phần đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) của cơ quan, đơn vị kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID để đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia và tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

 
Các cấp, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền và có giải pháp nâng cao tỷ lệ tổ chức, công dân tham gia các DVC trực tuyến, nhất là đối với 25 DVC thiết yếu trên Cổng DVC Quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, đối với 11/25 DVC thiết yếu thuộc Đề án 06 do Bộ Công an chủ trì, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 bảo đảm tối thiểu 30% hồ sơ đăng ký thường trú, 50% hồ sơ đăng ký tạm trú, 70% hồ sơ khai báo tạm vắng được tiếp nhận thông qua DVC trực tuyến. Có 8/11 DVC còn lại đảm bảo 100% hồ sơ hoàn toàn thực hiện trên DVC trực tuyến. Đối với nhóm DVC trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương phấn đấu đảm bảo tối thiểu 50% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng DVC đối với 11/25 DVC thiết yếu thuộc Đề án 06 đã hoàn thành tích hợp lên Cổng DVC Quốc gia. Các DVC còn lại đảm bảo tối thiểu 20 - 30% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên cổng DVC...
 
Để thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử cho CB, CC, VC, NLĐ. Chỉ đạo, quán triệt CB, CC, VC, NLĐ kích hoạt ngay tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi nhận được tin nhắn của Bộ Công an và gương mẫu sử dụng, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia, Cổng DVC của tỉnh. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tại các điểm giao dịch công cộng như tại bộ phận một cửa các cấp, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các buổi sinh hoạt chi bộ. Phát huy hiệu quả hoạt động của 1.122 tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả và đạt được mục tiêu chung mà Đề án 06 đã đề ra.
 
Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG
 
 

.