Khẩn trương rà soát, sửa đổi văn bản pháp luật liên quan đến quản lý dân cư

14:22, 03/05/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 2811/VPCP-KSTT ngày 24/4/2023 về việc thực hiện 19 nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, TTHC có yêu cầu giấy tờ cư trú.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, cơ quan để tổng hợp tình hình thực hiện 19 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan. Tiến độ rà soát, sửa đổi văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan, rà soát công bố, công khai TTHC có yêu cầu việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú. 

Cán bộ tư pháp phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu cho người dân.     Ảnh: T.L
Cán bộ tư pháp phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu cho người dân.     Ảnh: T.L

Theo kết quả tổng hợp, về thực hiện 19 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, trong tổng số 1.146 TTHC yêu cầu thực thi phương án đơn giản hóa, đến nay, các bộ, cơ quan đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đơn giản hóa được 388 TTHC (34%). Trong thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi 808 TTHC tại 235 văn bản quy phạm pháp luật liên quan (17 luật, 70 nghị định, 5 quyết định, 18 thông tư liên tịch, 125 thông tư).

Đối với rà soát, sửa đổi văn bản và công bố TTHC có yêu cầu việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú, đến nay vẫn còn 167 TTHC quy định trong 26 thông tư, 3 thông tư liên tịch chưa được rà soát, điều chỉnh công bố, công khai bảo đảm đúng quy định tại Điều 38 Luật Cư trú và Điều 14, 15 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và bảo đảm chất lượng, Văn phòng Chính phủ đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổng giám đốc quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện ngay một số nhiệm vụ. Cụ thể, khẩn trương rà soát, sửa đổi văn bản pháp luật để thực hiện 19 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan và các văn bản có quy định yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú. Các nội dung sửa đổi cần bảo đảm khai thác tối đa dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, các dữ liệu đã được lưu và ghi nhận tính pháp lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử để đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ, các quy trình thực hiện không cần thiết, không hiệu quả.

Đối với những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thay thế trong tháng 6/2023 theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 của Chính phủ.

Căn cứ các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, các bộ, ngành hoàn thành việc công bố, công khai các TTHC thuộc phạm vi quản lý làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả. Căn cứ trên cơ sở công bố của bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như: Sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân...) theo Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

H.ANH

 


Ý kiến bạn đọc


.