Để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

22:15, 29/04/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022, với số điểm tổng hợp đạt 42,93 điểm, Quảng Ngãi tăng 20 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2021, xếp vị trí thứ 23/63 tỉnh, thành phố cả nước và đứng thứ 5/14 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh.        Ảnh: X.Thiên    
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh.        Ảnh: X.Thiên    

Năm 2022, Chỉ số PAPI của Quảng Ngãi có sự gia tăng đáng kể về điểm, thứ hạng và nhóm xếp hạng so với năm 2021. Kết quả đã đánh giá một cách khách quan cảm nhận của người dân đối với công tác cải cách hành chính, điều hành kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại địa phương; tương xứng với kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022.

Thứ hạng tăng vượt bậc trong năm qua cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi, nhất là trong thủ tục hành chính (TTHC) công và cung ứng dịch vụ công. Đơn cử như, Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh đã thực hiện tốt việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc hoạt động tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị. Đối với các sở, ngành, số hồ sơ giải quyết, trả kết quả trước hạn và đúng hạn đạt bình quân 99% và gần 90% đối với hồ sơ lĩnh vực đất đai của hộ gia đình...

Nhìn rộng ra cả nước, theo báo cáo chung Chỉ số PAPI năm 2022, cùng với những kết quả tích cực từ các chỉ số thành phần, qua đánh giá của người dân vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục cải thiện trong quản trị công ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, nội dung “tham gia của người dân từ cấp cơ sở” cho thấy, có hơn 75% phần việc trong PAPI liên quan chặt chẽ với trách nhiệm trực tiếp của UBND xã, phường, thị trấn. Chẳng hạn, về hiệu quả quản trị điện tử, các cấp chính quyền còn nhiều việc phải làm để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhiều hơn, tương xứng với tỷ lệ người dân đang sử dụng Internet hiện nay. Hay như, có tới 70% số người được hỏi không biết giá đất trên thị trường hoặc không biết giá đất chính thức do địa phương ban hành. Cùng với đó là, các nội dung khảo sát và cho kết quả liên quan đến cung cấp dịch vụ công như việc lựa chọn vấn đề y tế và BHYT là hệ trọng nhất giảm mạnh. Chỉ số nội dung "kiểm soát tham nhũng trong khu vực công" vẫn còn vấn đề...

Trở lại với Quảng Ngãi, trong thời gian đến, để nâng cao mức độ hài lòng của người dân với hiệu quả quản trị và hành chính công ở địa phương, cũng như chỉ số PAPI của tỉnh, thì cần tiếp tục cải thiện chất lượng hoạt động, tinh thần phục vụ của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã. Trong công tác quản trị địa phương hiện đại, cần có “độ mở” của chính quyền, sự tham gia của người dân trong quản trị địa phương giúp việc thực hiện tốt phương châm “lấy nhân dân làm trung tâm”, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị của chính quyền.


X.THIÊN

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 


Ý kiến bạn đọc


.