Trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

05:02, 27/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính (CCHC) đã tạo nên chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương, sở, ngành của tỉnh.
 
[links()]
 
Qua kết quả đánh giá, xếp hạng các chỉ số CCHC tỉnh năm 2022, một số sở, ngành, địa phương đã có sự cải thiện thứ hạng vượt bậc. Cụ thể, đối với sở, ban, ngành, Sở LĐ-TB&XH từ vị trí thứ 12 (năm 2021) vươn lên vị trí thứ 2 (năm 2022), Sở TT&TT từ vị trí thứ 16 vươn lên vị trí thứ 3; đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND huyện Bình Sơn từ vị trí cuối bảng (năm 2021) vươn lên vị trí thứ 2 (năm 2022)... 
 
Theo Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Sở TT&TT Nguyễn Thị Hiệp, có được kết quả này là nhờ trong năm 2022, việc quản lý điều hành về thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận liên quan tại đơn vị được lãnh đạo Sở TT&TT quán triệt, đôn đốc thường xuyên và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận liên quan. Từng bộ phận căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phải đăng ký sản phẩm và thực hiện đúng tiến độ. Điều này giúp các hoạt động trong công tác tham mưu cho cấp trên đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian. Mặt khác, Sở đã tập trung thực hiện nhiệm vụ CCHC công vụ mạnh mẽ. Cụ thể, đã ban hành quy chế văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị, nâng cao  trách nhiệm đối với từng cá nhân, bộ phận.
 
Trong năm 2022, Sở LĐ-TB&XH cũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ qua việc triển khai nhiều giải pháp trong công tác CCHC. Điểm nhấn trong công tác CCHC trong toàn ngành là lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tổ chức đối thoại với công chức làm công tác chính sách người có công ở Phòng LĐ-TB&XH 13 huyện, thị xã, thành phố về việc giải quyết các TTHC; về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức trong thực thi nhiệm vụ liên quan đến công tác chính sách ưu đãi với người có công. Cùng với đó, tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Sở với các doanh nghiệp giải quyết TTHC về lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài và đào tạo nghề. Có thể thấy, kết quả CCHC đạt được của Sở LĐ-TB&XH mang nhiều dấu ấn của lãnh đạo đơn vị này, khi đã có những chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ; đồng thời triển khai nhiều kế hoạch cụ thể, sát thực.
 
Nhiều địa phương cũng đã có chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm qua. Đặc biệt là huyện Bình Sơn, từ vị trí chót bảng xếp hạng về chỉ số CCHC năm 2021 đã vươn lên vị trí thứ 2 trong năm 2022. Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy, để có được kết quả đáng khích lệ trong năm qua là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC được các cấp, ngành ở địa phương quan tâm thực hiện, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó, công tác CCHC được triển khai đồng bộ; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo hướng hiện đại; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại các phòng, ban và UBND cấp xã được duy trì và triển khai có hiệu quả.
 
Có thể thấy, việc cải thiện chỉ số xếp hạng CCHC năm 2022 của các đơn vị, địa phương có vai trò rất lớn của người đứng đầu. Do đó, để triển khai có hiệu quả các giải pháp trong công tác CCHC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện CCHC trong phạm vi mình quản lý. Nếu chỉ tiêu, nhiệm vụ nào không hoàn thành, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp thẩm quyền.
 
XUÂN THIÊN
 

.