Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

09:03, 01/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), Sở TN&MT đã tập trung chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về BVMT.
 
[links()]
 
Sớm đưa pháp luật vào cuộc sống 
 
Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 (thay thế Luật BVMT năm 2014) với nhiều điểm mới. Qua đó, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, người dân, DN trong việc tham gia các hoạt động BVMT, từ hoạch định chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện... Luật BVMT năm 2020 góp phần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC), giảm chi phí cho DN thông qua các quy định như thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp các TTHC vào giấy phép môi trường...
 
Khai thác khoáng sản bắt buộc phải thực hiện thủ tục về môi trường.  Trong ảnh: Khai thác đất tại mỏ đất thương mại ở xã Hành Thiện (Nghĩa Hành).           Ảnh: T.Nhị
Khai thác khoáng sản bắt buộc phải thực hiện thủ tục về môi trường. Trong ảnh: Khai thác đất tại mỏ đất thương mại ở xã Hành Thiện (Nghĩa Hành). Ảnh: T.Nhị
Với vai trò là cơ quan tiếp nhận, xem xét, giải quyết nhiều hồ sơ TTHC về môi trường, Chi cục BVMT tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai luật và các văn bản thi hành luật. Cụ thể, tham mưu sớm ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý để quá trình thực thi luật và các văn bản dưới luật được thuận tiện. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về việc triển khai Luật BVMT và các văn bản chi tiết thi hành bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tập huấn; gửi văn bản triển khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; đăng tải thông tin lên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở TN&MT; xây dựng mạng lưới kết nối phòng TN&MT của các địa phương trong tỉnh với Chi cục BVMT; xây dựng mạng lưới kết nối các đơn vị tư vấn trên địa bàn Quảng Ngãi để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận các khó khăn, vướng mắc.
 
Chi cục BVMT tỉnh tích cực phối hợp với Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và VNPT tạo lập, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiếp nhận TTHC trong lĩnh vực môi trường ở mức độ 3... Từ đó, góp phần đưa Luật BVMT đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho DN thực hiện TTHC, tích cực thực hiện BVMT theo luật định.
 
Hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính 
 
Chi cục BVMT tỉnh đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với lĩnh vực môi trường, có 8 loại TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, 4 loại TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 1 loại TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Triển khai quy định này, hầu hết các DN trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm túc việc lập hồ sơ thủ tục môi trường. Chi cục BVMT tỉnh đã tích cực đổi mới trong tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ, mang lại sự hài lòng cho DN.
 
Việc áp dụng Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh được thực hiện triệt để. Trong đó, có chính sách áp dụng mức thu các loại phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chỉ bằng 50%, đã khuyến khích các cá nhân, tổ chức tăng cường thực hiện TTHC thông qua hình thức này.
 
Kể từ ngày 1/9/2022, có 100% các TTHC trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết đã được tiếp nhận ở mức độ 3. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân, DN, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm... Cuối tháng 4/2022, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở TN&MT thực hiện một số nội dung liên quan công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND tỉnh. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các văn bản thi hành pháp luật, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực môi trường ở cấp tỉnh.
 
Từ năm 2022 đến nay, Chi cục BVMT tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC, đảm bảo 100% TTHC trong lĩnh vực môi trường ở cấp tỉnh được giải quyết đúng trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Điều này đã góp phần quan trọng nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
 
THANH NHỊ   
                     
 
 

.