Đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho chuyển đổi số

08:02, 25/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số sáng 25/2. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi  có lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
 
Năm 2023, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CĐS theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, bởi năm 2023 được xác định là năm dữ liệu số quốc gia.
 
Ủy ban Quốc gia về CĐS đề ra các chỉ tiêu quan trọng như: 100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; kế hoạch về dữ liệu mở; cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; hơn 80% bộ, ngành, địa phương triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
 
Cùng với đó, 100% các bệnh viện tuyến tỉnh trở lên phải triển khai giải pháp truyền tải dữ liệu hồ sơ sức khoẻ, dữ liệu khám chữa bệnh của người dân tới các kho dữ liệu của địa phương, của Bộ Y tế và 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ số phổ biến trên mạng có thu thập thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân được đánh giá an toàn thông tin và gán nhãn tín nhiệm mạng…
 
Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm điều phối, chỉ đạo triển khai hoàn thành các mục tiêu: Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được số hóa đạt 100%; hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến đạt trên 60%; người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 30%; cơ quan ban hành kế hoạch triển khai trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ người dân đạt trên 50%...
 
Về nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06, các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; xây dựng phương án cắt giảm bộ phận tiếp dân trực tiếp để đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến…Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện ứng dụng khai báo di chuyển nội địa, di biến động dân cư (VneID), phấn đấu đến tháng 6/2023, cấp 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân…
 
Đối với Quảng Ngãi, trong năm 2023, Ủy ban Quốc gia về CĐS phân công Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiên phong trong tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về CĐS cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức; phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ này phải tổ chức sơ kết, đánh giá trước tháng 9/2023.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xác định rằng trong thực hiện CĐS, cần sự quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, và luôn điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế. Hiện tại, một số bộ, ngành, địa phương còn thiếu tập trung, chưa xác định đúng vai trò, giá trị mà CĐS mang lại, chưa dành nguồn lực xứng đáng cho CĐS. Vì vậy, để CĐS toàn diện, hiệu quả, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm chỉ đạo công tác CĐS, tích cực đổi mới sáng tạo về công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, phải đầu tư nguồn lực thỏa đáng, có trọng tâm, trọng điểm cho CĐS, dựa trên quy hoạch tổng thể về CĐS.
 
Tin, ảnh:  Ý THU
 

.