Phấn đấu nâng cao các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh

14:56, 31/05/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 31/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh để đánh giá kết quả CCHC năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023.
 
Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Ngoài điểm cầu chính được tổ chức tại UBND tỉnh, cuộc họp được kết nối trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Thời gian quan, Quảng Ngãi xác định CCHC và nâng cao các chỉ số là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh. Quan điểm này đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xác định, quán triệt ngay từ đầu nhiệm kỳ và nhất quán chỉ đạo xuyên suốt đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
 
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.
 
Chính từ sự nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sâu sát, nên năm 2022 cả 4 chỉ số đều cùng tăng điểm, tăng hạng. Với kết quả đạt 86,07%, Quảng Ngãi vươn lên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành trong cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022, tăng 12 bậc so với năm 2021 và đứng thứ 6/14 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022, Quảng Ngãi xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2021. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2021.
 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Ngãi năm 2022 xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc so với năm 2021. So với năm 2021, tỉnh có 6/10 chỉ số tăng hạng hoặc giữ nguyên xếp hạng. Dù chưa nằm trong tốp cao của cả nước, nhưng chỉ số PCI năm 2022 đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Quảng Ngãi trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sự ghi nhận của VCCI, cùng cộng đồng doanh nghiệp.
 
Lãnh đạo các sở, ngành tham gia  đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Qua kết quả đánh giá cho thấy, những nỗ lực đẩy mạnh CCHC trong thời gian qua của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp, các ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC.
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2023 của tỉnh, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch CCHC với 60 nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các lĩnh vực CCHC. Về cơ bản, nhiệm vụ CCHC trong 5 tháng đầu năm 2023 được triển khai thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đều đã tạo được những chuyển biến tích cực.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, qua 2,5 năm nỗ lực triển khai các giải pháp CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, để tiếp tục nỗ lực, tích cực hơn nữa. Nâng cao chỉ số CCHC và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh luôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận tại cuộc họp.
 
Mục tiêu đặt ra trong năm 2023 là tất cả các chỉ số phải được nâng cao hơn so với năm 2022. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; phải có quyết tâm chính trị cao, phải cam kết trong lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch chung của tỉnh và có kế hoạch triển khai cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban hành kế hoạch khắc phục kịp thời đối với những chỉ tiêu, chỉ số thành phần bị giảm điểm, mất điểm, giảm thứ hạng, những nội dung còn tồn tại, hạn chế.
 
Các cơ quan được giao chủ trì tham mưu từng tiêu chí, chỉ số thành phần và các cơ quan liên quan phải tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ tất cả các nhiệm vụ có liên quan đến việc thực hiện các chỉ số từ giờ đến cuối năm. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải bám sát từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu, tiêu chí đã được giao để tổ chức thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền; không được bỏ sót nhiệm vụ được giao hoặc giấu khuyết điểm.
 
Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về các tiêu chí chấm điểm về CCHC ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Sở Tài chính và Sở KH&ĐT tổng hợp, rà soát các nhu cầu đầu tư về lĩnh vực CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để báo cáo UBND tỉnh…

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Ý kiến bạn đọc


.