Hơn 15,8 tỷ đồng triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh

15:01, 30/05/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký ban hành quyết định để giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 từ nguồn vốn thu hợp pháp của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh để thực hiện dự án Bệnh án điện tử, với tổng số tiền hơn 15,8 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 từ nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh để tiếp tục thực hiện dự án Bệnh án điện tử đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành; báo cáo định kỳ hằng quý, 6 tháng/năm và khi hoàn thành dự án cho cấp có thẩm quyền theo quy định.
 
Người dân đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.
Người dân đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.
 
Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành. Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định. 
 
Sở TT&TT hướng dẫn Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định; tham gia thẩm định các nội dung về thiết kế, giải pháp kỹ thuật- công nghệ của dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm quản lý, thanh toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành và không vượt kế hoạch vốn của dự án đã được phê duyệt.
 
Tin, ảnh: T.VƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Ý kiến bạn đọc


.