Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

14:25, 24/01/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề là “Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”.
 
Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn một chủ đề phù hợp với tình hình của địa phương trên cơ sở bám sát Chương trình hành động toàn khóa, từng bước cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết. Năm 2024 là năm tăng tốc để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ này. Trong đó, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực là một trong những nội dung quan trọng sẽ được tỉnh đẩy mạnh thực hiện.
 
Để thực hiện 2/3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ này là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp; đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy khóa XX đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về vấn đề này và đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo thực hiện.
 
Trong 3 năm qua (từ 2021 - 2023), tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đã đạt khoảng 94 nghìn tỷ đồng. Điều đáng mừng là tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng lên qua từng năm và trong năm 2024, mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đề ra là 38 - 39 nghìn tỷ đồng.
 
Với những bước tăng tịnh tiến như những năm qua, thì mục tiêu huy động ít nhất 150 nghìn đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 là hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, điều mà tỉnh kỳ vọng hơn, đó là tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội sẽ vượt xa con số này và nhất là các nguồn lực cần phải được sử dụng hiệu quả cao nhất, để Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung và cả nước.
 
Năm 2024, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng không phải chỉ toàn màu hồng mà dự báo vẫn còn đối diện nhiều thách thức. Vì thế, việc huy động và sử dụng hiệu quả các các nguồn lực đầu tư cho phát triển cần được quan tâm và đẩy mạnh.
 
Cùng với việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách tỉnh, cần đẩy mạnh huy động tối đa các nguồn lực, trong đó có nguồn lực ngoài nhà nước để phục vụ cho đầu tư phát triển. 
 
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số, tỉnh cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này. Tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đổi mới chính sách thu hút đầu tư, nhằm bảo đảm thông thoáng, thuận lợi ở tất cả các lĩnh vực. Khơi thông, khai thác hiệu quả nguồn vốn từ quỹ đất, nguồn vốn FDI, ODA và nguồn vốn từ khu vực tư nhân, để tạo sự đột phá mạnh mẽ trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong năm 2024 và những năm đến.
 
LINH GIANG
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
 
Xuất bản lúc: 14:25, 24/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.