Lượng và chất của đô thị

09:24, 22/01/2024
.

 (Báo Quảng Ngãi)- Sau nhiều năm nỗ lực, đầu tuần này, huyện Sơn Tịnh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận đô thị mới Sơn Tịnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; phê duyệt Chương trình phát triển đô thị mới Sơn Tịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2025, thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh sẽ được thành lập. Tuy nhiên, đây chỉ là dấu mốc tô điểm cho sự phát triển của các đô thị trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ này.

Trong 3 năm qua, nhiệm vụ phát triển đô thị được thực hiện rộng khắp. Cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo rất quyết liệt. Thành phố Quảng Ngãi đang được mở mang theo hướng hiện đại, xứng tầm với đô thị trung tâm của tỉnh, để đến năm 2025 cơ bản hoàn chỉnh các tiêu chí của đô thị loại II, đồng thời đạt một số tiêu chí đô thị loại I. Thị xã Đức Phổ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng xác định phát triển đô thị là nhiệm vụ đột phá và đạt những kết quả quan trọng. Huyện Bình Sơn đang tăng tốc thực hiện hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV, làm cơ sở đề nghị công nhận thị xã Bình Sơn vào năm 2025. Trong khi đó, huyện Tư Nghĩa đã đạt 30/49 tiêu chí đô thị loại IV và tiếp tục phấn đấu trở thành thị xã theo định hướng của tỉnh trong nhiệm kỳ tới...

Cho đến nay, trên bình diện chung, tỷ lệ đô thị hóa của Quảng Ngãi đã đạt 37%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%). Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh và các địa phương trong việc triển khai chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được UBND tỉnh phê duyệt ngày 31/12/2022), thì phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa của Quảng Ngãi đạt trên 50%, cả tỉnh sẽ có 18 đô thị (trong đó có 1 đô thị đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại I là TP.Quảng Ngãi). Về mặt số lượng, Quảng Ngãi có thể đạt được. Song vấn đề đặt ra là chất lượng đô thị phải phát triển song hành.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, kiến trúc, yêu cầu cuộc sống của người dân ngày càng cao và các yếu tố về biến đổi khí hậu..., thì quá trình đô thị hóa cần được thúc đẩy nhanh hơn. Việc phát triển đô thị là trụ cột, gắn với công nghiệp và kinh tế biển, tạo động lực phát triển trong thời kỳ Quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, việc phát triển đô thị phải hiệu quả, đảm bảo chất lượng cao và bền vững hơn.

Đô thị trong những năm đến phải là đô thị xanh, đô thị thông minh; đảm bảo đồng bộ và hiện đại về hạ tầng; kiến trúc đô thị tiên tiến, đẹp về cảnh quan nhưng cần mang đậm bản sắc, dấu ấn riêng. Đặc biệt là, các đô thị phải giàu về văn hóa, người dân đô thị có nếp sống văn minh, nghĩa tình. Rõ ràng, để đáp ứng các yêu cầu đặt ra, đòi hỏi nhiệm vụ này cần được thực hiện với tư duy mới và sự quyết tâm lớn hơn nữa.

LINH GIANG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:24, 22/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.