Tâm thế mới, tầm nhìn mới

09:32, 07/12/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 6 - 8/12, HĐND tỉnh khóa XIII tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đây là kỳ họp được cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi.

Với sự tích cực, chủ động, linh hoạt và tinh thần đồng hành cùng UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, ban hành 95 nghị quyết ngay sau kỳ họp để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện. Đây là năm mà HĐND tỉnh ban hành nghị quyết nhiều nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Các nghị quyết được thông qua đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Điều này thể hiện “tâm thế mới, tầm nhìn mới” của HĐND tỉnh, như phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trong phiên khai mạc tại kỳ họp này.

Nhưng thực tiễn luôn phát sinh những vấn đề mới, yêu cầu mới đòi hỏi HĐND tỉnh tiếp tục có các quyết sách mới, đúng đắn và hợp lòng dân. Theo chương trình tại kỳ họp lần này, dự kiến, HĐND tỉnh sẽ thông qua 30 nghị quyết. Trong đó đáng chú ý có nhiều nội dung quan trọng được ban hành để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Đó là Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024; các nghị quyết liên quan đến việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó là các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội như nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 - 2024; quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết; quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị- xã hội ở cấp xã; quy định mức chi chăm sóc sức khỏe cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và cán bộ hoạt động từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945... 

Có thể nói, những nội dung trên có ảnh hưởng sâu, rộng được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Do đó, nếu được thông qua tại kỳ họp này thì đây là những nghị quyết quan trọng, cùng với các chủ trương, chính sách khác đã và đang triển khai thực hiện sẽ góp phần xây dựng Quảng Ngãi phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mang lại cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân, đảm bảo đời sống của cán bộ ở cơ sở, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri tỉnh nhà.

HOÀNG HÀ

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:32, 07/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.