UBND tỉnh cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh

14:28, 22/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp cho ý kiến đối với 17 nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh chủ trỉ cuộc họp.
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua nội dung dự thảo tờ trình của các sở, ngành và ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên UBND tỉnh, UBND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh các nội dung: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023; Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2023-2024 và một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (thay thế các Nghị quyết 21/22014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 và Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015).

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.

Quy định chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở LĐ-TB&XH.

Thống nhất trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về việc thông qua đề án quy định tổ chức lực lượng dân quân thường trực (12/24) thường xuyên bảo vệ trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/NQ-HĐND về việc thông qua đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 theo đề xuất của Bộ CHQS tỉnh.

Các thành viên UBND tỉnh dự họp.
Quang cảnh cuộc họp.
 
Thống nhất trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới....

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu dự họp, hoàn thiện các nội dung dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

Tin, ảnh: X.THIÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 14:28, 22/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.