Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

14:16, 22/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình chủ trì Hội nghị chuyên đề về phát triển đảng viên trong giai đoạn 2021 – 2023; giao chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2024.

 
Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua các cấp ủy đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên ở địa phương, đơn vị mình. 

Căn cứ vào Quyết định giao chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cho Đảng. Qua đó, năm 2022, có 10 đảng bộ kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu so với tỉnh giao; 2 đảng bộ đạt chỉ tiêu so với tỉnh giao; dự kiến vào cuối năm 2023 sẽ có 13/14 đảng bộ đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Từ năm 2021 đến tháng 11/2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 4.622 đảng viên. Trong đó, năm 2021, kết nạp được 1.148 đảng viên; năm 2022, kết nạp được 1.686 đảng viên và 11 tháng năm 2023 kết nạp được 1.788 đảng viên. Nhờ phát triển được số đảng viên mới nên tỷ lệ đảng viên so với dân số trong toàn tỉnh tăng từ 4,41% năm 2021 lên 4,57% năm 2023, tăng 0,16%. 

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi hiện có 17 đảng bộ trực thuộc; 789 tổ chức cơ sở đảng; 2.501 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 13 đảng bộ bộ phận, với hơn 57.012 đảng viên.

Cơ cấu đảng viên mới có sự trẻ hóa; trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ đảng viên mới ngày được nâng cao. Công tác kết nạp ở một số ngành, lĩnh vực có chuyển biến theo hướng tích cực, có số lượng tăng dần, như: Kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp; người làm nông, lâm, ngư, nghiệp, sinh viên, học sinh. Công tác kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số thường xuyên được quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn công tác phát triển đảng viên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Kết quả công tác phát triển đảng viên của các địa phương trong năm 2021 và năm 2022 đều đạt được chỉ tiêu tỉnh giao nhưng chưa đạt được mục tiêu của Chỉ thị số 11 ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều hạn chế. Số lượng đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ còn thấp, chưa tương xứng với nguồn. Số lượng đảng viên trong các đơn vị ngoài nhà nước hàng năm kết nạp vẫn còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có…
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi làm rõ một số kinh nghiệm; đồng thời chỉ ra những khó khăn, bất cập, từ đó đưa ra một số giải pháp về công tác phát triển đảng viên trong tình hình hiện nay. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh ghi nhận và biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới và có cách làm hay, đổi mới trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới qua hội nghị này sẽ tiếp thu, học tập những các cách làm hay, sáng tạo để triển khai, thực hiện hiệu quả trong thời gian đến. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh nhấn mạnh, công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nội dung, nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

Xây dựng kế hoạch, rà soát nguồn phát triển đảng viên theo từng nhóm đối tượng để làm cơ sở giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho các tổ chức đảng trực thuộc. Có các giải pháp chặt chẽ trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; trong đó, ngoài chú trọng về số lượng cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng đảng viên.

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng nguồn và phát triển đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hình thành động cơ đúng đắn vào Đảng của quần chúng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới bảo đảm nghiêm túc, chất lượng…

Tin, ảnh: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 14:16, 22/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.