Đồng hành cùng nhà đầu tư 

09:19, 01/12/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) do Văn phòng Chính phủ vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại 3 cam kết với nhà đầu tư nước ngoài, đó là: Luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư trong bất cứ trường hợp nào.

Luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp (DN) vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để các nhà đầu tư FDI bảo đảm lợi ích, hoạt động ổn định lâu dài, hiệu quả ở Việt Nam trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự nhưng xử lý những người làm sai, vi phạm pháp luật để bảo vệ người làm đúng, tạo môi trường, hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng, lành mạnh và bền vững.

Những năm qua, cộng đồng DN FDI đã tích cực đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Những kết quả quan trọng mà Việt Nam đạt được, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, DN trong nước, còn có sự đóng góp tích cực từ cộng đồng DN FDI. Tính đến hết tháng 9/2023, đã có 144 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 38,3 nghìn dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư hơn 455 tỷ USD, tạo việc làm, thu nhập cho hàng triệu lao động.

Riêng tại Quảng Ngãi, tính đến cuối tháng 11/2023, toàn tỉnh có 68 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.085 triệu USD. Trong đó có 49 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Thực thi cam kết “xem sự thành công của DN là thành công của tỉnh” những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các DN, nhà đầu tư FDI. Hiện nay, sau khi Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể KKT Dung Quất đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai trên thực tế, dư địa thu hút dự án đầu tư mới đến tỉnh ta là rất lớn, nhất là nhà đầu tư FDI.

Để thực hiện các cam kết và đồng hành cùng các nhà đầu tư FDI, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm "Lấy người dân, DN là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển”.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế, phù hợp với định hướng, quy hoạch và yêu cầu phát triển đất nước. Nhất là trong các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, sản xuất bán dẫn… Đồng thời, tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, gây mất thời gian, công sức, cơ hội; tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho các DN. Triển khai hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất; giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... trong bối cảnh khó khăn.

Nghiêm túc lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của DN, nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư FDI với tinh thần cầu thị, chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành. Vướng mắc ở đâu thì giải quyết ở đó với một tinh thần không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm.

PHẠM DANH

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:19, 01/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.