Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân

10:40, 06/12/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 6/12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 20. Báo Quảng Ngãi điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 20. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, nhằm mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, kỳ họp được cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và của tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các vị đại biểu!
Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2023 - năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tâm thế và quyết tâm chính trị rất lớn. Chỉ còn 24 ngày nữa sẽ bước qua năm 2024, đón năm mới 2024, chúng ta thực sự đã trải qua một năm 2023 với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn và lớn hơn. 

Sự suy giảm kinh tế toàn cầu, tình hình an ninh, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất, kinh doanh có xu hướng tăng... đã tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực. Trước bối cảnh khó khăn chung, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, chúng ta cùng chung sức, đồng lòng, kiên trì nỗ lực vượt khó, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề, tiếp thêm động lực để tỉnh ta phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Từ đầu năm 2023 đến nay, với “tâm thế mới, tầm nhìn mới”, HĐND tỉnh tích cực, chủ động, linh hoạt, trách nhiệm cao, đã tổ chức thành công 7 kỳ họp, trong đó có 1 kỳ họp thường lệ và 6 kỳ họp chuyên đề, ban hành 95 nghị quyết ngay sau kỳ họp để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện. Các nghị quyết được thông qua đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Trong đó có những nhiệm vụ mang tính đột xuất, cấp thiết, quan trọng liên quan đến đầu tư công, việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, về các cơ chế, biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, khơi thông những điểm nghẽn lớn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Có thể nói dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quyết sách phù hợp, chủ động và giám sát có hiệu quả của HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp và các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ngân sách nhà nước năm 2023, với nhiều dấu ấn nổi bật, tạo thêm thuận lợi, thời cơ để phát triển. 24/25 chỉ tiêu KT - XH đạt, vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,03%.

Công tác phát triển văn hóa được quan tâm, chú trọng hơn. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, nâng cao về chất lượng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo tích cực; một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được xử lý, giải quyết. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.  

Vui mừng, phấn khởi với những kết quả đã đạt được, HĐND tỉnh cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém cần sớm tập trung khắc phục. Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh, qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri, ở từng lĩnh vực vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy vượt kế hoạch, nhưng vẫn ở mức thấp so với Nghị quyết Đại hội. Thị trường bất động sản thanh khoản thấp. Hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do tác động của bất lợi về thời tiết, chi phí tăng cao. Hoạt động đầu tư xây dựng vẫn còn vướng mắc về thể chế, về thủ tục hành chính, về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc. Chất lượng thu hút đầu tư còn có mặt hạn chế. Thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương còn hạn chế.

Hạ tầng và nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ; hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Văn hóa - xã hội có mặt chậm chuyển biến; kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm; năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ… Trong những hạn chế, yếu kém nêu trên, có những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, nhưng nhiều hạn chế đã tồn tại kéo dài trong nhiều năm, nhưng việc khắc phục chưa có nhiều chuyển biến, đã và đang làm cản trở sự phát triển của tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!
Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Xác định và nhận diện đúng những kết quả và hạn chế để giúp chúng ta không chủ quan, hài lòng với những kết quả đã đạt được, thời gian sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều biến động phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế và an ninh chính trị, các yếu tố rủi ro, bất định ngày càng gia tăng; biến động lãi suất, tỷ giá, những vấn đề về an ninh phi truyền thống… vẫn là những thách thức lớn nhất đối với nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu thật kỹ và thật thấu đáo các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2023, nhận rõ những kết quả và bài học đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua; tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn. Trên cơ sở nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân; dự báo chính xác tình hình trong thời gian tới để xem xét, quyết định các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công cho năm 2024 sắp tới.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh được tổ chức sau thành công của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nhiều quyết sách đúng đắn, sáng suốt, cụ thể hóa nhiều nội dung cốt lõi, mang tính nền móng cho cả hệ thống chính trị.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.
Như thường lệ, kỳ họp cuối năm bao giờ cũng có khối lượng công việc rất lớn. Theo chương trình kỳ họp đã được gửi đến các đại biểu dự kỳ họp và được các đại biểu HĐND tỉnh thông qua, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2024; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 để làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong khâu tổ chức thực hiện, thấy rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong năm 2024 để xem xét, quyết định các chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ hai, HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 32 nghị quyết về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, một số nghị quyết có ảnh hưởng sâu, rộng được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm như: Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024; các nghị quyết liên quan đến việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 - 2024; quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết; quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; quy định mức chi chăm sóc sức khỏe cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và cán bộ hoạt động từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và nhiều nghị quyết quan trọng khác. 

Đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá kỹ càng, thấu đáo các tác động của chính sách, nhất là đối với các chính sách lớn, các vấn đề quan trọng để đảm bảo chất lượng cao nhất khi xem xét, đồng thuận cao khi quyết nghị, tạo thuận lợi trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết từ cơ sở và trong nhân dân.

Thứ ba, thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong năm 2023; Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác tái định cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022; báo cáo giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề mà cử tri, nhân dân và đại biểu quan tâm.

Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Các nghị quyết trình HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh chuẩn bị, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến nhiều lần; các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng, tham gia nhiều ý kiến làm cơ sở để các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh tiếp thu hoàn thiện, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện. Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo, đại biểu HĐND tỉnh phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả.

Thưa các vị đại biểu!
Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường. Những nội dung chất vấn được lựa chọn, tập trung vào những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm, bao gồm 2 nhóm vấn đề: (1) về các dự án đầu tư chậm tiến độ; (2) về quản lý tài nguyên khoáng sản.

Yêu cầu lãnh đạo các ngành và UBND tỉnh nhìn nhận trách nhiệm cũng như đưa ra các giải pháp có tính khả thi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành mình một cách hiệu quả hơn, thực chất hơn. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng và bám sát các nhóm vấn đề; các thành viên UBND tỉnh trả lời thẳng thắn về kết quả đạt được, những khó khăn, phức tạp, tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Căn cứ vào kết quả chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh sẽ ban hành kết luận về nội dung này.

Thưa các vị đại biểu!
Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Để tổ chức kỳ họp lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, dành nhiều thời gian cho thảo luận và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã gửi các tài liệu kỳ họp bằng văn bản điện tử trước để các đại biểu tự nghiên cứu.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm đã tích lũy được, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tôi tin tưởng rằng, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đã đề ra và thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Xin trân trọng cảm ơn!

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 10:40, 06/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.