Thảo luận, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024

16:52, 05/12/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 5/12, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã thảo luận, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chủ trì hội nghị .

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương các ban đảng trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2023 kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước phục hồi và đạt được một số kết quả tích cực. Có 24/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 3,03%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng, chiếm 68,2%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.193 USD/người, tăng 1,1%. 

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 7,6%, vượt 14,3% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,586 tỷ USD, giảm 0,3%, vượt 8% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 28,6 nghìn tỷ đồng, vượt 22,2% dự toán trung ương giao và vượt 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao đổi tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao đổi tại hội nghị.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng 38 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7%. Tỷ lệ giải ngân vốn (tính đến ngày 30/11/2023) khoảng 70,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 68,9% kế hoạch vốn do HĐND tỉnh giao; phấn đấu đến ngày 31/1/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. 

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển. Tỷ lệ đô thị hóa tăng lên 37%. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư trọng tâm, trọng điểm, nhất là các công trình giao thông kết nối vùng, liên vùng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Các chỉ tiêu chủ yếu về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, số bác sĩ/vạn dân, số giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tuổi thọ bình quân đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực thông tin và truyền thông có bước phát triển. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh của Quảng Ngãi tăng 34 bậc, mức tăng cao nhất trong cả nước, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố. Chất lượng lao động từng bước được nâng lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,95%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn khoảng 32,6%, đạt kế hoạch đề ra. Vấn đề việc làm được quan tâm thực hiện, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị khoảng 1,5%.

Công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình thảo luận tại hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình thảo luận tại hội nghị.

Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Công tác đối ngoại có nhiều điểm mới thể hiện tinh thần tích cực, chủ động.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát phát triển của tỉnh.

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, Quảng Ngãi là một trong những địa phương tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh ta thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, để đạt được những thành tựu này là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn chủ đề là: "Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX".

Với mục tiêu tổng quát, nâng cao năng lực nội tại, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, khơi thông nguồn lực; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là các huyện miền núi của tỉnh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh thảo luận tại hội nghị.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh thảo luận tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, các đại biểu đã thảo luận phân tích những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023; đồng thời, đề xuất giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của năm 2024.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra thực trạng và một số giải giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, công tác xây dựng Đảng; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tập trung triển khai, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII…

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa thảo luận về công tác giảm nghèo ở miền núi.
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa thảo luận về công tác giảm nghèo ở miền núi.

Các đại biểu cho rằng, với quyết tâm cao của các cấp, ngành trong thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, nhất là Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn mới còn 6,22%. Trong đó, miền núi giảm 5,69%; đồng bằng giảm 0,69%. Mặc dù vượt kế hoạch đề ra, nhưng theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình, dù tỉnh đã có nghị quyết giảm nghèo nhưng chưa bền vững. Năm 2024 cần có giải pháp, thể hiện quyết tâm cao hơn. 

Đồng tình với ý kiến này, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa cho rằng, năm 2024 tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt, nhất là cần có sự vào cuộc của chủ thể là người dân để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Chúng ta cần có cuộc vận động khơi dậy khát vọng, ý chí, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân.

Các đại biểu cũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư nhiều dự án trọng điểm, có giá trị thu ngân sách lớn hơn nữa. Đặc biệt, cần quan tâm thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, khoa học cao để bắt kịp xu hướng phát triển. 

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng thảo luận về công tác phát triển đô thị ở địa phương.
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng thảo luận về công tác phát triển đô thị ở địa phương.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng đề cập đến tình trạng các địa phương đang gặp khó khăn, lúng túng trong việc lập các quy hoạch trên địa bàn; kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho địa phương lập quy hoạch và quan tâm hỗ trợ cho huyện Sơn Tịnh phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra và đạt mục tiêu huyện nông thôn mới.

Trao đổi với các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã phân tích, làm rõ nguyên nhân, kết quả đạt được trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thông tin, chia sẻ về những khó khăn và giải pháp mà tỉnh đề ra để thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ở mức cao nhất.

Năm 2024, Quảng Ngãi đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, với các chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 2,5 - 3%; GRDP bình quân đầu người khoảng 4.460 USD; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 38 - 39 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,5%; phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu trung ương giao trên 5%; có 3 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 64,4%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,58 - 1,6%; trong đó, miền núi giảm từ 6 - 7%, đồng bằng giảm 0,4 - 0,6%…

T.THUẬN - N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 16:52, 05/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.