Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XX

19:27, 05/12/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 5/12.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân;…

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, quyết tâm tăng tốc thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với các đại biểu.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Kết luận số 62-KL/TW ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng quán triệt Chỉ thị số 25 ngày 
25/10/2023 của Ban Bí thư.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng quán triệt Chỉ thị số 25 ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh là rất lớn, nhiệm vụ của năm 2024 và của cả nhiệm kỳ rất nhiều. Đến thời điểm này, các nhiệm vụ của năm 2024 đã được xác định rõ. Vì vậy, cần phải có các giải pháp hữu hiệu để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tập trung cao độ trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, phải xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của trung ương và của tỉnh đã ban hành, với phương châm hành động là “Đoàn kết, đổi mới, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, so với một số địa phương trong khu vực và trong cả nước, tỉnh ta không có nhiều lợi thế nổi bật. Vì vậy, để duy trì nguồn lực và phát huy thế mạnh thì giải pháp quan trọng nhất là phát huy nội lực về con người, kết hợp với các nguồn lực khác tạo động lực cho sự phát triển của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn đến cũng như ở từng địa phương, đơn vị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc hội nghị.

Cùng với việc kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, những khó khăn vướng mắc đang cản trở sự phát triển, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự dám nói, dám nghĩ, dám làm. Làm có kết quả và làm có chất lượng. Mỗi đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu phải quyết liệt hơn, linh hoạt hơn và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, không coi nhẹ nhiệm vụ nào; nhất quán quan điểm và thực hiện tốt phương châm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Khắc phục triệt để hiện tượng một số cấp ủy chú trọng phát triển kinh tế hơn là thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát các cơ chế, chính sách đã được ban hành; hủy bỏ những chính sách đã hết hiệu lực; kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc, bổ sung, ban hành các chính sách để kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện. Đặc biệt là, phải xây dựng kế hoạch để triển khai Quy hoạch tỉnh, đảm bảo mở rộng không gian và tạo điều kiện cho thu hút đầu tư trong quá trình phát triển của tỉnh. Xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch phải cụ thể, chi tiết, rõ tiến độ thực hiện. 

“Các đồng chí cùng nhận thức và thống nhất sâu sắc quan điểm là càng khó khăn thì càng phải đoàn kết và phải quyết tâm cao hơn. Với quan điểm mọi nhiệm vụ đều phải triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả, xác định đây là quan điểm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của toàn Đảng bộ tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị.

Tin, ảnh: T.THUẬN - N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 19:27, 05/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.