Toàn văn Bài phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XX của Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân

15:54, 05/12/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 5/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Báo Quảng Ngãi điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu khai mạc hội nghị của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc hội nghị.

Kính thưa các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương
Thưa các đồng chí Ủy viên, BTV, BCH Đảng bộ tỉnh
Thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị!

Thực hiện quy chế làm việc, hôm nay, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để thực hiện các nội dung, đó là: Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy nội dung thuộc thẩm quyền quyết định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Thảo luận cho ý kiến về Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Nghe báo cáo về những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 02 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy. Đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương và cho ý kiến, thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin cám ơn sự có mặt của các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu dự hội nghị. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ, và với phương châm hành động của chúng ta: Đoàn kết, đổi mới, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, chúng ta đã bám sát Chương trình hành động toàn khóa, Kết luận của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, với mục tiêu: Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, trong năm qua, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là các tác động tiêu cực do hậu quả của dịch bệnh Covid-19, tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và có phần gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng; nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới rơi vào suy thoái; nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy; giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao; biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết cực đoan... tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, tỉnh Quảng Ngãi cũng như các địa phương khác trong cả nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: Ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị thế giới cùng với tác động của  hậu đại dịch Covid-19 làm cho tổng cầu của nền kinh tế giảm mạnh, những tác động của chính sách tài khóa, tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của Trung ương; thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn; giá cả một số nguyên vật liệu tăng cao… đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, chúng ta đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023 đã đề ra. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng đó là điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045. Hoàn thành và được thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng nhiều hoạt động tạo dấu ấn quan trọng đối với tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị của chúng ta sẽ diễn ra trong 1 ngày. Các dự thảo báo cáo đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và gửi đến các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Do vậy, đề nghị các đồng chí chủ động nghiên cứu, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận cho ý kiến vào các nội dung của hội nghị.

Sau đây tôi xin phát biểu một số nội dung có tính chất nêu vấn đề, gợi mở, nhấn mạnh, đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

1. Về thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 226-KH/TU ngày 20/10/2023 về lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ và gửi tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hồ sơ cá nhân của mình phục vụ việc lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là việc làm cụ thể nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác.

Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ hồ sơ của người được lấy phiếu tín nhiệm, kết hợp với thực tế theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện, công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ tỉnh, thể hiện rõ chính kiến của mình một cách công tâm, khách quan, dân chủ về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, khá toàn diện.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; 24/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 3,03%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng, chiếm 68,2%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.193 USD/người, tăng 1,1%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.400 triệu USD, tăng 7,6%, vượt 14,3% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.586 triệu USD, giảm 0,3%, vượt 8% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 28.632 tỷ đồng, vượt 22,2% dự toán Trung ương giao và vượt 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng 38.181 tỷ đồng, tăng 14,7%. Tỷ lệ giải ngân vốn (tính đến ngày 30/11/2023) khoảng 70,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 68,9% kế hoạch vốn do HĐND tỉnh giao; phấn đấu đến ngày 31/1/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Các hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển. Tỷ lệ đô thị hóa tăng lên 37%. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư trọng tâm, trọng điểm, nhất là các công trình giao thông kết nối vùng, liên vùng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Các chỉ tiêu chủ yếu về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, số bác sĩ/vạn dân, số giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tuổi thọ bình quân đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực thông tin và truyền thông có bước phát triển. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh của Quảng Ngãi tăng 34 bậc, mức tăng cao nhất trong cả nước, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố. Chất lượng lao động từng bước được nâng lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo 62,95%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn khoảng 32,6%, đạt kế hoạch đề ra. Vấn đề việc làm được quan tâm thực hiện, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị khoảng 1,5%. Công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,58 điểm % (trong đó miền núi giảm 5,69 điểm %). Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ.

Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Công tác đối ngoại có nhiều điểm mới thể hiện tinh thần tích cực, chủ động.

3. Về kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát phát triển của tỉnh.

Trong năm 2023 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất ban hành 03 nghị quyết, 09 chương trình, 06 đề án... nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và “4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, với mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo hiệu quả, phù hợp thực tế địa phương theo quy định. Công tác chính trị, tư tưởng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mô hình mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và phát triển đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Nhiều hội nghị chuyên đề được tổ chức, bàn sâu, kỹ và có giải pháp khả thi. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được quan tâm chú trọng và có nhiều đổi mới. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát huy tốt các hoạt động, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục đổi mới, hiệu lực, hiệu quả chuyển biến tích cực.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến tích cực. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, mối liên hệ giữa các cấp ủy với chính quyền và nhân dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong xã hội; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm.

Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp tuy có tăng trưởng nhưng vẫn còn thấp, trong đó có một số sản phẩm không đạt kế hoạch; sản phẩm công nghiệp chế tạo, công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao và phát triển công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế. Sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định, giá trị gia tăng thấp. Vướng mắc có liên quan đến các thủ tục về đất đai đối với 1 số dự án chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác giảm nghèo mặc dù vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn khá cao, thiếu bền vững; việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài còn ít; xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, số xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt kế hoạch đề ra. Điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Phát triển du lịch Quảng Ngãi chưa có sự chuyển biến rõ nét; dịch vụ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại, du lịch chậm phát triển. Công tác thu hút đầu tư dự án ngoài ngân sách còn rất nhiều khó khăn. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ, còn yếu, để xảy ra sai phạm.

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng, dư luận xã hội, phối hợp, theo dõi, nắm bắt tình hình, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, định hướng tư tưởng, thông tin cho đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có việc hiệu quả chưa cao. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy và xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gặp nhiều khó khăn. Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cấp ủy chưa thực sự quyết liệt, việc cụ thể hóa nghị quyết, đề án của tỉnh còn chậm, có nội dung chưa sát với điều kiện thực tiễn. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện chưa cao. Công tác vận động nhân dân có mặt chưa hiệu quả, chưa xóa bỏ được tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa thay đổi nhiều tư duy khơi dậy được ý chí vươn lên trong lao động sản xuất. Việc xây dựng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong các doanh nghiệp, địa bàn dân cư chưa rõ nét.

Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, quyết tâm tăng tốc hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

4. Tại Hội nghị này, các đồng chí sẽ được quán triệt một số văn bản của Trung ương, đó là: 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới;
- Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; 

- Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; 

- Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Đây là những văn bản quan trọng, sau khi quán triệt, tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện. các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải chủ động triển khai thực hiện ở cấp mình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì, đảm bảo chúng ta phải đạt kết quả tốt nhất ở mỗi nhiệm vụ.

5. Theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Tỉnh ủy:

Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 02 kỳ hội nghị Tỉnh ủy. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ trình Tỉnh ủy nội dung thuộc thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Kính đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy theo dõi tài liệu đã được gửi đến các đồng chí và cho ý kiến.

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm sắp sửa kết thúc năm 2023. Chúng ta bước vào năm 2024, là năm tăng tốc triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, những công việc phía trước cũng lắm bộn bề, khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, làm sâu sắc thêm kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, xem xét các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp gắn với nguồn lực, cách làm phù hợp với thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024.

Với tình cảm và niềm tin đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 15:54, 05/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.