Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng

14:47, 29/11/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh nói chung và nhiều địa phương có đã sự chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Điều này khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, đường lối đề ra trong nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phát triển đô thị Trà Xuân là nhiệm vụ quan trọng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trà Bồng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra. 
Trong ảnh: Trung tâm thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng).                                                                                                                                                  ẢNH: NHỊ PHƯƠNG
Phát triển đô thị Trà Xuân là nhiệm vụ quan trọng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trà Bồng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra. Trong ảnh: Trung tâm thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng). Ảnh: NHỊ PHƯƠNG

Thành quả của đoàn kết, đổi mới

Tính đến thời điểm này, trong số 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 01 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thì có 12 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu đạt 1 phần, 9 chỉ tiêu tiếp tục phấn đấu đạt kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, ngày 22/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1456/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tin vui Quy hoạch tỉnh được phê duyệt đã góp phần cổ vũ tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; tin tưởng và kỳ vọng quê hương núi Ấn - sông Trà sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.  

Ở mỗi địa phương, tùy vào điều kiện thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Trần Quang Tòa cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện khó khăn, nhưng với sự đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Tư Nghĩa đã đạt và vượt 41/43 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm là 8,9%. Đến nay, huyện đạt 30/49 tiêu chí đô thị loại IV.

Bí thư Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho hay, để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, Thị ủy đã ban hành 3 chương trình hành động; 4 nghị quyết chuyên đề, 1 chương trình hành động để cụ thể hóa việc thực hiện 1 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đề ra.

Qua đó, thị xã đạt nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 3 năm (2021 - 2023) ước đạt 7,22%/năm. Đến năm 2023, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 259 triệu đồng (chỉ tiêu nghị quyết đến năm 2025 đạt 200 triệu đồng).

Cán bộ bộ phận một cửa xã Phổ An (thị xã Đức Phổ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.               ẢNH: BS
Cán bộ bộ phận một cửa xã Phổ An (TX.Đức Phổ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: BS

Đối với huyện Trà Bồng, tính đến nay đã thực hiện đạt 16/25 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Bồng lần thứ XXIV đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá nhằm phát triển huyện một cách toàn diện, phấn đấu đưa Trà Bồng cơ bản thoát nghèo vào năm 2025.

Để thực hiện đạt mục tiêu này, hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã triển khai nhiều giải pháp, ban hành 3 nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa các nhiệm vụ đã đề ra, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững...  

Kết quả đạt được rất đáng mừng, tổng giá trị sản xuất năm 2023 tăng trên 13% so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 37,09% năm 2022 giảm xuống còn 29,97% vào cuối năm 2023, tương ứng trên 1.000 hộ dân đã thoát nghèo.

Quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cả cho nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, cường thịnh; ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi”.

Trên quê hương núi Ấn - sông Trà, đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ là giai đoạn hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, nhất là khâu thực hiện; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Bí thư Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho biết, thời gian tới, để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi 1 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có khả năng đạt thấp để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí của đô thị loại IV và đô thị loại III, trên cơ sở đó xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị để hoàn chỉnh những tiêu chí còn thiếu của đô thị loại IV và phấn đấu đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại III. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 60%... 

Trong khi đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng xác định sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp; tiếp tục phát huy các thế mạnh, các nguồn lực, tập trung triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển, giảm nghèo bền vững...

B.SƠN - K.HỒNG - NH.PHƯƠNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 14:47, 29/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.