HĐND tỉnh thông qua 8 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 19

14:07, 13/11/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 13/11, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm thảo luận, giải quyết một số nội dung quan trọng để đáp ứng kịp thời yêu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.
 
Các đại biểu dự họp.
Các đại biểu dự họp.


Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét, thảo luận các nội dung thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội do UBND tỉnh trình; đồng thời thông qua các nghị quyết: Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số vị trí trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương. Phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.


Các đại biểu cũng thống nhất thông qua Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất.

Bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020 - 2024). Nghị quyết về Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đô thị Lý Sơn. 

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân bỏ phiếu tại kỳ họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân bỏ phiếu tại kỳ họp.

 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp

 

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, việc thông qua các nghị quyết là quyết định phù hợp quy định của pháp luật, yêu cầu thực tiễn công tác quản lý Nhà nước; đồng thời bảo đảm quyền lực Nhà nước được giao của HĐND tỉnh, tăng cường trách nhiệm, tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh đối với việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trên cơ sở các nghị quyết được ban hành, các sở, ban ngành, địa phương có liên quan căn cứ tổ chức thực hiện.
 
Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đảm bảo dân chủ, nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định. Qua kết quả tín nhiệm, HĐND tỉnh mong rằng mỗi cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình, từ đó phấn đấu nhiều hơn trong quá trình công tác, không ngừng rèn luyện hoàn thiện bản thân, phát huy năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động. 
 
Tin, ảnh: BÁ SƠN
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 14:07, 13/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.