Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn

16:31, 10/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

>> Xem Video:

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 22 chỉ tiêu. Trong đó có 19/22 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và 3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Dự báo đến cuối nhiệm kỳ, cơ bản 22/22 chỉ tiêu đạt và vượt. 

Riêng năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Bình Sơn dự kiến đạt hơn 22,8 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 8,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về kinh tế - xã hội, huyện Bình Sơn đã chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa thu hút đầu tư các loại hình dịch vụ. Ước tốc độ tăng trưởng thương mại – dịch vụ trong 3 năm bình quân 10%/năm. 

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng báo cáo tại buổi làm việc.
Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng báo cáo tại buổi làm việc.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển. Đến nay, có 19/21 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến đến cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Đối với hiện trạng tự đánh giá các tiêu chuẩn của tiêu chí đô thị Bình Sơn, hiện đã đạt 55/63 tiêu chuẩn, đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, có nhiều tiêu chuẩn đạt trên mức tối đa, với tổng số điểm là 78,75 điểm, tăng 5 tiêu chuẩn so với năm 2021.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc.
Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện; thực hiện tốt các chính sách người có công, đền ơn đáp nghĩa. Giải quyết việc làm, giảm nghèo đạt kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện. Việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị được đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành đã làm rõ một số vấn đề còn vướng mắc, tồn tại của huyện Bình Sơn. Trao đổi về việc một số nhiệm vụ cần tập trung để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là nhiệm vụ đưa Bình Sơn lên thị xã; tăng cường sự phối hợp phát triển KKT Dung Quất…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao đổi một số định hướng và giải quyết một số kiến nghị của huyện Bình Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao đổi một số định hướng và giải quyết một số kiến nghị của huyện Bình Sơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Bình Sơn đạt được trong thời quan qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay. Vượt qua những khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị huyện Bình Sơn cần quan tâm giải quyết, tháo gỡ triệt để trong thời gian tới. 

Huyện Bình Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống thống nhất, đảm bảo nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND các cấp; đặt ra mục tiêu, định hướng, chiến lược cho sự phát triển lâu dài; phát huy lợi thế để huyện Bình Sơn có sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian đến. 

Phát huy tinh thần sáng tạo, nắm bắt thời cơ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tích cực huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy huyện phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có.

Bám sát vào nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ và cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò vừa lãnh đạo, chỉ đạo nhưng điều hòa giữa lãnh đạo của cấp ủy với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể, nhất là trong những lĩnh vực còn khó khăn, vướng mắc. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân kết luận buổi làm việc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Bình Sơn tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, chính quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo…

Với nhiệm vụ, mục tiêu đưa đô thị huyện Bình Sơn trở thành thị xã, huyện Bình Sơn phải xác định lộ trình, mục tiêu rõ ràng và làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhất để phối hợp với các cơ quan chức năng, trong công tác quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị…

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc hữu, nổi trội để cân đối giữa phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Thực hiện hiệu quả "Chương trình mỗi xã một sản phẩm”, trong đó, ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế của mỗi địa phương gắn sản xuất với tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm. Xây dựng nông thôn mới thực chất, toàn diện, đi vào chiều sâu.

Tăng cường công tác chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của huyện Bình Sơn cùng sự quan tâm của tỉnh, sự hỗ trợ, đồng hành của các sở, ban, ngành, huyện Bình Sơn sẽ tiếp tục khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế riêng có của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thực hiện: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 16:31, 10/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.